Rekonwersja żołnierzy zawodowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych, każdemu żołnierzowi zawodowemu po zakończeniu służby przysługuje pomoc rekonwersyjna, która ma na celu przygotować go do podjęcia zatrudnienia poza wojskiem.

Kursy w ramach rekonwersji (przekwalifikowania zawodowego) żołnierzy zawodowych, realizowane przez ośrodek kształcenia BOR Grupa NPKU, finansowane przez Wojskowe Biuro Emerytalne:

Kursy organizowane są w formule indywidualnej lub na zamówienie grupy. Możliwość odbycia praktyki zawodowej po ukończeniu kursu w BOR Grupa Centrum Edukacji o Bezpieczeństwie.

Terminy dostosowujemy do potrzeb Kursanta. Zgłoś się po więcej informacji do właściwego miejscowo Wojskowego Biura Emerytalnego.

Zapraszamy do kontaktu.