Instruktor taktyki i technik interwencji

  • Kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność taktyka i techniki interwencji
Ośrodek kształcenia BOR Grupa NPKU, wpisany do rejestru placówek oświatowych RSPO, prowadzonego przez MEN, ogłasza nabór na kurs:
Instruktora TAKTYKI I TECHNIKI INTERWENCJI
Absolwent kursu będzie mógł wejść we współpracę z ośrodkami szkoleniowymi i prowadzić zajęcia, jako instruktor taktyki i technik interwencji. Dla instruktorów sportu, czy rekreacji ruchowej oraz pozostałych specjalności i zawodów, ukończenie kursu zwiększa możliwości zatrudnienia m.in. w klubach czy związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, innych klubach. Zaświadczenie ukończenia kursu instruktora TTI zwiększa również szanse kandydatów starających się o pracę w służbach mundurowych.
W ramach kursu odbędzie się pięć zjazdów.
Zakres kursu:
– 30 godzin lekcyjnych teorii, która obejmuje: metodykę i prowadzenie zajęć sportowych, aspekty z zakresu prawa, obejmujące wybrane zagadnienia z ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o broni i amunicji;
– 70 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych, obejmujących zagadnienia z zakresu:
– technik interwencyjnych, wg autorskiego systemu BG System Samoobrony;
– kwestie użycia środków przymusu bezpośredniego;
– znajomość zasad bezpieczeństwa i posługiwania się bronią palną;
– taktyki interwencji i współdziałania w zespołach;
– zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym ( testy) i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652), legitymację instruktora taktyki i technik interwencji oraz certyfikat ukończenia kursu.
Wymogi uczestnictwa:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie co najmniej średnie;
– oświadczenie wewnętrzne, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w sportach walki i/ lub w zakresie samoobrony, przynajmniej 2 lata lub posiadany tytuł instruktora w dziedzinie sportu i/lub rekreacji ruchowej.
Cena regularna 2590 PLN kurs grupowy od 6 osób, 3390 PLN 3-5 osób oraz 4900 PLN kurs indywidualny 1- 2 osoby. Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób możliwość negocjacji cen.
Zaliczka w wysokości 150 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. UWAGA! Za skuteczne zgłoszenie na kurs uważa się wpłatę zaliczki. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie.
Zniżki: 10 % dla absolwentów kursów ośrodka kształcenia BOR Grupy, 5% zniżki dla członków klubu strzeleckiego “Warta Uniejów”, 10%, dla weteranów działań poza granicami państwa, 15%, dla weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, 5% dla służb mundurowych (nie dotyczy rekonwersji i służb paramundurowych).
Koszty ew. noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.
Miejsce: Zielona Strefa ul. Św. Łazarza 19/9 Kraków
Serdecznie zapraszamy
BOR Grupa Centrum Edukacji o Bezpieczeństwie
BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
BOR Grupa Agencja Ochrony Osobistej
tel.: (+48) 737 160 424
biuro@borgrupa.pl