Kurs ochrony osobistej i specjalisty ds. ochrony osobistej

Kurs Specjalisty ds. ochrony osobistej

© Kurs ochrony osobistej z uzyskaniem tytułu specjalisty ds. ochrony osobistej

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017 ogłasza nabór na kurs ochrony osobistej z uzyskaniem tytułu specjalisty ds. ochrony osobistej.

Kurs składa z czterech paneli oraz piątego dodatkowego, każdy panel to kolejny stopień. Zdobycie czterech stopni uprawnia do otrzymania certyfikatu specjalisty ds. ochrony osobistej oraz zaświadczenia wydanego na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)., dalej zaświadczenie. Piąty panel dodatkowo uprawnia do poszerzenia tytułu o wyszkolenie strzeleckie w ochronie osobistej.

Każdy panel jest niezależny i wyczerpuje dane zagadnienie, dlatego Uczestnik może brać udział w dowolnie wybranym panelu/panelach, jednakże tylko zaliczenie wszystkich stopni, uprawnia do otrzymania tytułu specjalisty i wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Ponadto, po każdym panelu Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu ochrony osobistej, odpowiednio: część I, II, III, IV, V.

Na KURS OCHRONY OSOBISTEJ składa się:

   1. STOPIEŃ PIERWSZY – 14 godzin, dwa zjazdy
   1. STOPIEŃ DRUGI – 14 godzin, dwa zjazdy
   1. STOPIEŃ TRZECI – 21 godzin, trzy zjazdy
   1. STOPIEŃ CZWARTY – 21 godzin, trzy zjazdy

                         5. STOPIEŃ PIĄTY – DODATKOWY NA ŻYCZENIE – 14 godzin, dwa zjazdy

Szczegółowe terminy do ustalenia z grupą.

Czas trwania: 70 godzin/ 84* z dodatkowym zjazdem

Harmonogram kursu dostępny na zamówienie i stanowi © Autorski Program BOR Grupa NPKU™
All rights reserved.

Zajęcia prowadzi ekspert ds. ochrony osobistej BOR oraz MSZ, były oficer BOR oraz dowódca ochrony Ambasady RP w Afganistanie, więcej informacji czytaj: https://borgrupa.pl/kadra/.

Wymogi uczestnictwa:

– oświadczenie wewnętrzne, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w pracy w ochronie i ochronie osobistej mile widziane;

– ukończone 18 lat.

Cena:

I stopień 600 PLN

II stopień 600 PLN

III stopień 900 PLN

IV stopień 900 PLN

Całość kursu: kurs grupowy 3000 PLN/ os. (nie obejmuje piątego stopnia) przy grupie od 6 osób, 4000 PLN/os. grupa 3-5 osób (nie obejmuje piątego stopnia). Wersja indywidualna 1-2 osoby 5500 PLN/ os. (nie obejmuje V stopnia)

* ekstra V stopień: kurs grupowy 800 PLN/ os. grupa od 6 osób, 1000 PLN grupa 3-5 osób, wersja indywidualna 1-2: 1200 PLN. Plus koszty strzelnicy i amunicji.

Zaliczka w wysokości 250 PLN płatna przed rozpoczęciem każdego zjazdu. Szczegóły przy rejestracji. Zaliczka jest bezzwrotna, jeśli z kursu zrezygnuje Uczestnik na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu.

Płatność jednorazowa pozostałej kwoty w dniu rozpoczęcia danego zjazdu.
Wystawiamy faktury i paragony.

Zniżki: 10 % dla absolwentów kursów ośrodka kształcenia BOR Grupy, 5% zniżki dla członków klubu strzeleckiego “Warta Uniejów”, 10%, dla weteranów działań poza granicami państwa, 15%, dla weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, 5% dla służb mundurowych (nie dotyczy rekonwersji i służb paramundurowych).

Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Lokalizacja: Kraków, możliwa inna lokalizacji na zamówienie grupy, cena powiększa się o koszty dojazdu i noclegu.

Kurs rusza przy minimum 4 potwierdzonych uczestnikach.

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

Serdecznie zapraszamy
BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego