Kurs ochrony osobistej i specjalisty ds. ochrony osobistej

Kurs Specjalisty ds. ochrony osobistej

© Kurs ochrony osobistej z uzyskaniem tytułu specjalisty ds. ochrony osobistej – trwają zapisy, rozpoczęcie kolejnej edycji 19 października 2019 r./ Kraków

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017 ogłasza nabór na kurs ochrony osobistej z uzyskaniem tytułu specjalisty ds. ochrony osobistej.

Kurs składa z czterech paneli oraz piątego dodatkowego, każdy panel to kolejny stopień. Zdobycie czterech stopni uprawnia do otrzymania certyfikatu specjalisty ds. ochrony osobistej, piaty panel dodatkowo uprawnia do poszerzenia tytułu o wyszkolenie strzeleckie w ochronie osobistej, oraz zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), dalej zaświadczenie.

Każdy panel jest niezależny i wyczerpuje dane zagadnienie, dlatego Uczestnik może brać udział w dowolnie wybranym panelu/panelach, jednakże tylko zaliczenie wszystkich stopni, uprawnia do otrzymania tytułu specjalisty i wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. Ponadto, po każdym panelu Uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu ochrony osobistej, odpowiednio: część I, II, III, IV, V.

Pierwszy stopień składa się z dwóch zjazdów

Drugi stopień składa się z dwóch zjazdów

Trzeci stopień składa się z trzech zjazdów

Czwarty stopień składa się z trzech zjazdów

Piąty stopień – dodatkowy, składa się z dwóch zjazdów.

Szczegółowe terminy do ustalenia z grupą.

Czas trwania: 70 godzin/ 84* z dodatkowym zjazdem

Szczegółowy zakres kursu:

KURS OCHRONY OSOBISTEJ

   1. STOPIEŃ PIERWSZY – 14 godzin
   • Dzień pierwszy

-Rys historyczny ochrony, najsławniejsze agencje ochrony na świecie;

-Rodzaje zamachów( analiza);

   • Dzień drugi

-Zespół przygotowawczy ( grupa przygotowawcza czasowego miejsca pobytu, zadania);

-Podstawowe formy powstrzymania agresywnej osoby w otoczeniu VIP-a (według BG SYSTEM);

© 2018 Autorski Program BOR Grupa NPKU™
All rights reserved.

 

   1. STOPIEŃ DRUGI – 14 godzin
   • Dzień pierwszy

-Plan ochrony – co powinien zawierać (szczegółowa analiza , tworzenie);

-Zasady łączności (procedury, tworzenie planu łączności);

   • Dzień drugi

-Rozpoznanie, ustalenia ( o czym i z kim rozmawiać, o co pytać);

-Elementy psychologii agresji – jak rozmawiać z agresywny rozmówcą (elementy praktyczne);

-Skryte techniki transportowe, sposób wyprowadzenia agresywnego osobnika z obiektu( według BG SYSTEM);

© 2018 Autorski Program BOR Grupa NPKU™
All rights reserved.

   1. STOPIEŃ TRZECI – 21 godzin
   • Dzień pierwszy

-Podstawowe szyki ochronne ( zapoznanie się i omówienie pracy w szykach);

-Pierwsza  pomoc w ochronie osobistej ( co powinno się wiedzieć);

   • Dzień drugi

-Ewakuacja VIP-a – zasady, podział funkcji;

-Trening w czynnościach  pierwszej pomocy ( trening zadaniowy, ćwiczenia);

   • Dzień trzeci

-Podstawowe dryle z bronią krótką przy ochronie VIP-a (trening na sucho);

-Praca w szyku, reakcje (omówienie i trening).

© 2018 Autorski Program BOR Grupa NPKU™
All rights reserved.

   1. STOPIEŃ CZWARTY – 21 godzin
   • Dzień pierwszy

-Praca w szykach poruszanie w zespołach (omówienie , ćwiczenia praktyczne);

-Podjazd kolumny(podjazd Vip-a) , omówienie i praktyka;

   • Dzień drugi

-Poruszanie się przy pojazdach, praca ochrony przy kolumnie (omówienie , praktyka);

-Ewakuacja z budynku, uszkodzony pojazd – zasady (trening praktyczny);

   • Dzień trzeci

– Omówienie pracy i współpraca z grupą wsparcia;

-Łączone techniki powstrzymania, zatrzymania napastnika;

– Środki przymusu, broń-trening na sucho, według BG System;

– Praca w zespołach.

© 2018 Autorski Program BOR Grupa NPKU™
All rights reserved.

                         5. STOPIEŃ PIĄTY – DODATKOWY NA ŻYCZENIE – 14 godzin

 • Dzień pierwszy: obsługa broni krótkiej i długiej, praca na sucho z bronią, warianty pracy z bronią przy ochronie osobistej – zapoznanie się z zasadami strzelania w ochronie osobistej – kurs podstawowy. Kurs zaawansowany, patrz Strzelanie
 • Dzień drugi: zajęcia na strzelnicy: broń krótka i długa.

© 2018 Autorski Program BOR Grupa NPKU™
All rights reserved.

Zajęcia prowadzi ekspert ds. ochrony osobistej BOR oraz MSZ, były oficer BOR oraz dowódca ochrony Ambasady RP w Afganistanie, więcej informacji czytaj: https://borgrupa.pl/kadra/.

Wymogi uczestnictwa:

– oświadczenie wewnętrzne, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w pracy w ochronie i ochronie osobistej mile widziane;

– ukończone 18 lat.

Cena:

I stopień 560 PLN

II stopień 560 PLN

III stopień 840 PLN

IV stopień 840 PLN

* ekstra V stopień: 690 PLN, plus koszty strzelnicy i amunicji.

Zaliczka w wysokości 250 PLN płatna przed rozpoczęciem każdego zjazdu. Szczegóły przy rejestracji. Zaliczka jest bezzwrotna, jeśli z kursu zrezygnuje Uczestnik na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu.

Płatność jednorazowa pozostałej kwoty w dniu rozpoczęcia danego zjazdu.

Możliwość rozłożenia płatności za dany zjazd na dwie raty – ustalane indywidualnie.
Wystawiamy faktury i paragony.
Za dodatkową opłatą wystawiamy certyfikaty w języku angielskim.

Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Lokalizacja: Kraków

Kurs rusza przy minimum 4 potwierdzonych uczestnikach.

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

Serdecznie zapraszamy
Sylwia Ustarbowska
Dyrektor ośrodka kształcenia BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego