Akademia Survivalu Miejskiego

Zapraszamy na kurs „Akademia Survivalu Miejskiego – cykl zajęć z zakresu bezpieczeństwa osobistego i samoobrony w środowisku miejskim”.

Kurs jest prowadzony według programu nauczania ustalonego przez ośrodek kształcenia BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i BOR Grupa Centrum Edukacji o Bezpieczeństwie, ma na celu uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa osobistego w sytuacjach kryzysowych. Po ukończeniu kursu będziesz posiadał wiedzę z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa osobistego, umiejętność zachowania się w sytuacji zagrożenia, ewakuacji, samoobrony, obsługi broni i wielu innych aspektach, których znajomość jest niezbędna w czasie pokoju, jak i zagrożenia pokoju.

Akademia Survivalu Miejskiego składa się z ośmiu paneli, wymienionych poniżej, a tylko ukończenie całości uprawnia Cię do otrzymania zaświadczenia wystawionego przez placówkę kształcenia ustawicznego o ukończeniu kursu z zakresu samoobrony i bezpieczeństwa osobistego. Niezależnie możesz zrealizować wybrane zajęcia bez ukończenia całości kursów w ramach Akademii Survivalu Miejskiego.

Wszystkie zajęcia prowadzone są na bazie naszego autorskiego systemu samoobrony BG System| Nowoczesny System Samoobrony. System powstał na podstawie własnych, wieloletnich doświadczeń w prowadzaniu zajęć w Biurze Ochrony Rządu, jednostkach specjalnych, czy Wojskowej Akademii Technicznej. BG System bazuje m.in. na: karate, karate combat, jujitsu, combat jujitsu, judo, kung fu, krav maga, boks, aikido, muay thai. W BG Systemie wykorzystywane są techniki i sztuki walki, praktyczne i  przydatne w sytuacjach realnego zagrożenia. System skupia się na prostych ruchach, z wykorzystaniem naszych naturalnych odruchów, jest prosty i przystępny dla każdego. Nie wymaga nadzwyczajnej sprawności fizycznej, bazuje na sile dynamicznej jak i statycznej ćwiczącego,  a równocześnie jest formą aktywnej rekreacji fizycznej.

Program:

Panel I „Bezpiecznik” – podstawy samoobrony i bezpieczeństwa osobistego:

Podstawy bezpiecznego zachowania się

Działania prewencyjne: zachowanie się, obserwacja, nauka oceny sytuacji i stopnia zagrożenia, postępowanie w sytuacji zagrożenia

Skanowanie i ocena bezpiecznej odległości, naturalny sposób poruszania się

Patrzenie peryferyjne – jak wykorzystać tę umiejętność w sytuacji zagrożenia

Wykorzystanie naturalnych odruchów samozachowawczych w obronie

Bezpieczna postawa, sposoby jej wykorzystania podczas rozmowy, czy negocjacji, jak i w sytuacji kryzysowej 

Podstawowe formy obrony przed nagłym atakiem, wykorzystanie naturalnych odruchów w obronie

Ćwiczenia praktyczne symulujące agresywne zachowanie i niespodziewany atak 

Panel II „PodRęcznik” – podręczne środki do samoobrony

Podręczne środki do samoobrony:

–  Jak wykorzystać w samoobronie rzeczy codziennego użytku

– Połączenie technik samoobrony z wykorzystaniem podręcznych przedmiotów, takich jak telefon, długopis, teczka, torba, plecak itp. Uczestnicy szkolenia mogą zgłaszać własne przedmioty, które chcieliby wykorzystać w samoobronie.

Panel III „Na legalu” – legalne środki obrony osobistej

Legalne środki obrony osobistej (zgodnie z prawem polskim):

– Omówienie, pokaz i możliwe sposoby użycia

– Praktyczne zastosowanie legalnych środków do samoobrony takich jak: gaz pieprzowy, paralizator, pałka teleskopowa, yawara

Panel IV Punkty ATEMI w samoobronie

Czy wiesz co to są punkty ATEMI ? Jak możesz je wykorzystać w samoobronie?

Orientacja w rozmieszczeniu punktów ATEMI na ciele, podnosi skuteczność wykonywanych technik samoobrony. Znajomość skutków zadawanych w nie uderzeń umożliwia, w pewnym zakresie, regulację natężenia stosowanej obrony i ataku. Ataki na podstawowe punkty wrażliwe ATEMI będą skutkować bardzo dużym motywem bólowym u przeciwnika. Znajomość technik samoobrony z wykorzystaniem punktów ATEMI to nader skuteczny sposób obrony, w sytuacjach ekstremalnych zagrożenia życia i zdrowia.

Panel V „Combat in the city” – samoobrona w warunkach miejskich.
Tym razem zapoznamy Was z podstawową wiedzą na temat samoobrony w sytuacjach zagrożenia w wąskich pomieszczeniach, korytarzach, czy windzie.

Panel VI „Naga Broń” – warunki bezpieczeństwa, budowa i zasady działania broni krótkiej i długiej.

Naga broń to wyjątkowe i przydatne ćwiczenia przed wizytą na strzelnicy. Jest to trening bezstrzałowy, tzw. „na sucho”. Na zajęciach zapoznasz się z warunkami bezpieczeństwa, budową i zasadami działania broni krótkiej i długiej. Dowiesz się jak ją złożyć i rozłożyć, jaką przyjąć postawę podczas strzelania. Dodatkowo opanujesz podstawowe techniki samoobrony przed bezpośrednim zagrożeniem bronią.

Panel VII „Nieproszone efekty specjalne” – zasady zachowania się w przypadku zagrożenia aktami terrorystycznymi:

Omówienie poszczególnych etapów zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego

Jak się zachować w przypadku znalezienia się podczas ataku terrorystycznego

Postępowanie w sytuacji zakładniczej

Zapoznanie się  z najbardziej powszechnymi jednostkami broni, w celu ich rozpoznania

Bezpieczna obsługa broni palnej w sytuacji jej przejęcia.

Panel VIII „Nie panikuj” – podstawowe zasady ewakuacji:

Co się kryje za skrótami: EDC, BOB, HB, czyli rodzaje plecaków (toreb) w zależności od potrzeb i rodzaju ewakuacji

Przydatne kompetencje w sytuacjach kryzysowych

Jakich sygnałów alarmowych możemy się spodziewać.

© Autorski Program BOR Grupy ™ stanowi informację poufną i objętą tajemnicą zawodową. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Każdy panel trwa 4 jednostki lekcyjne.

Cena za całość, tj. osiem paneli wynosi 1350 PLN, jednorazowe zajęcia 190 PLN.

Kurs rozpocznie się tylko w przypadku zebrania grupy, minimum 4 osoby. Edycja #1 start 25 marca, godz. 18.00, Kraków
Zapisy: biuro@borgrupa.pl, tel. 737160424, Messenger, What’sApp

Zapraszamy również na kurs specjalisty ds. Bezpieczeństwa osobistego. Kurs poszerza możliwości prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa m.in. w szkołach dla nauczycieli przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, placówkach oświatowo – wychowawczych, wydziałach zarządzania kryzysowego, pogotowiu opiekuńczym, ośrodkach doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwach ochrony osób i mienia. 

Szczegóły: https://borgrupa.pl/kurs-specjalisty-ds-bezpieczenstwa-osobistego/