Zasady ewakuacji, postępowanie w sytuacjach kryzysowych

Zasady ewakuacji, czyli rodzaje plecaków (toreb) w zależności od potrzeb i rodzaju ewakuacji, pierwsza pomoc przedmedyczna, czym się różni od medycyny pola walki, co powinno znaleźć się np. w apteczce, sygnały alarmowe, obsługa broni palnej, CBRN, sytuacje zakładnicze, te i inne elementy znajdziesz w szkoleniu z zasad ewakuacji i postepowania w sytuacjach kryzysowych.

Szkolenie realizowane jest na zamówienie, dedykowane głownie dla urzędów i innych instytucji, firm i korporacji. Zapraszamy do kontaktu.