Inne kursy

  • Kurs przygotowujący do egzaminu na dopuszczenie do pracy z bronią
  • Kurs prowadzącego strzelanie – wkrótce
  • Kurs z zakresu bhp/ppoż
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Ratownictwo pola walki