Inne kursy

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Pierwsza pomoc przedmedyczna z elementami medycyny pola walki
  • Szkolenia z bezpieczeństwa osobistego i samoobrony – realizowane w ramach:

    Centrum Edukacji o Bezpieczeństwie