Instruktor strzelectwa ogólnego

  • Kurs na instruktora strzelectwa ogólnego

iso kraków sierpień

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 133195, ogłasza nabór na kurs instruktora strzelectwa ogólnego.
 
Ukończenie kursu daje możliwość prowadzenia indywidualnych zajęć strzeleckich, pracy na strzelnicy, czy w stowarzyszeniach paramilitarnych, zwiększa szansę kandydatów starających się o pracę w służbach mundurowych. Osoba taka może prowadzić zajęcia doskonalące w agencjach ochroniarskich, typu SUFO. Jest to również pierwszy krok, aby instruktor strzelectwa mógł prowadzić własną firmę szkoleniową w zakresie strzelectwa.
 
Przyszli instruktorzy nabędą umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią, z dużym naciskiem na zasady bezpieczeństwa w trakcie szkoleń. Kurs instruktorski ma na celu wyedukowanie sympatyków strzelectwa z zasad i metodyki nauczania strzelania. Uczymy realnego, bezpiecznego posługiwania się bronią, ponadto przekazujemy wiedzę, jak przeprowadzić zajęcia ze strzelania indywidualnego i z grupami.
 
W ramach kursu odbędzie się 5 zjazdów dwudniowych (w tygodniu lub w weekendy), terminy i godziny do ustalenia z Uczestnikami.
Podczas każdego zjazdu prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, w tym na strzelnicy ze strzelania z broni krótkiej oraz długiej.
Harmonogram kursu dostępny dla Uczestników kursu.
 
Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), legitymację instruktora strzelectwa ogólnego oraz certyfikat ukończenia kursu.
 
Wymogi uczestnictwa:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie co najmniej średnie;
– oświadczenie wewnętrzne, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie strzeleckie. Mile widziane dopuszczenie do pracy z bronią, przynależność do klubu strzeleckiego lub stowarzyszenia kolekcjonerskiego.
 
Cena: 2600 PLN/ grupowy od 3 os; 4100 PLN/ indywidualny
Instruktorzy BOR Grupy wszystkich specjalności korzystają z 10% zniżki. Przy zgłoszeniu grupowym (od 3 osób) zniżki.
 
Zaliczka w wysokości 200 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie.
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z kursem, takie jak wejścia na strzelnicę, sprzęt, amunicję, środki ochronne.
 
Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
 
Konieczne zapisy na kurs: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424. 
 
Szkolenie poprowadzi instruktor Maciej Ustarbowski – instruktor strzelectwa sportowego (od 2006 r.), z dopuszczeniem do prowadzenia strzelań z każdej broni, posiada dopuszczenie do pracy z bronią oraz broń do ochrony osobistej, posiada patent strzelca sportowego, instruktor ISS (International Shooting Standards), posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń do poziomów: PISTOLET **** KARABIN SAMOPOWTARZALNY **** OCHRONA OSOBISTA poziom 2. Były oficer Biura Ochrony Rządu, główny instruktor w Wydziale Szkoleniowym BOR w zakresie samoobrony i taktyki interwencji oraz szkoleniowiec z zakresu taktyki działania i strzelectwa. Posiada duże doświadczenie z zakresu prowadzenia strzelań różnego rodzaju w BOR oraz innych służbach. Specjalista ochrony osobistej BOR oraz MSZ, dowódca ochrony Close Protection Team ambasady RP w Afganistanie, posiada doświadczenie bojowe. Wielokrotnie odznaczony za misje zagraniczne Gwiazdą Iraku, Gwiazdą Afganistanu, odznaczeniami NATO za misje pokojowe w BOŚNI i AFGANISTANIE, oraz za współpracę na rzecz pokoju w IRAKU.Twórca BG Systemu Samoobrony, trenował m.in. na: karate, karate combat, combat jujitsu, judo, kung fu, krav maga, boks, aikido, muay thai. Współzałożyciel BOR Grupy, ekspert ds. ochrony osobistej, specjalista ds. ochrony obiektów dyplomatycznych i ochrony korpusu dyplomatycznego, specjalista ds. bezpieczeństwa osobistego, specjalista ds. wojskowych, instruktor samoobrony, taktyki i technik interwencji, taktyki jazdy specjalnej, instruktor wspinaczki wysokogórskiej, survivalu, ratownik, instruktor pierwszej pomocy, skoczek spadochronowy.
 
Gwarantujemy najwyższą jakość szkolenia, potwierdzoną licznymi opiniami na temat naszych kursów: https://borgrupa.pl/opinie/ oraz bogaty program kursu.
 
Serdecznie zapraszamy
 
Sylwia Ustarbowska
Dyrektor ośrodka kształcenia BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego