Centrum Edukacji o Bezpieczeństwie

ceob

© BOR Grupa Centrum Edukacji o Bezpieczeństwie

Organizujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa osobistego m.in. z samoobrony, samoobrony w miejscu pracy, zasad ewakuacji, zachowania w sytuacjach kryzysowych i terrorystycznych, pierwszej pomocy przedmedycznej, strzelania, taktyki i technik interwencji, ochrony i ochrony osobistej oraz wielu innych tematów z zakresu bezpieczeństwa osobistego. Realizujemy usługi doradztwa, audyty bezpieczeństwa np. z zakresu zagrożenia terrorystycznego.

           OCHRONA OSOBISTA

DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH

 • Kursy instruktorskie: strzelectwa ogólnego, bojowego, samoobrony, taktyki i technik interwencji, technik posługiwania się pałką teleskopową i tonfą
 • Kurs kierowcy ochrony osobistej
 • Kursy z zakresu posługiwania się bronią krótką i długą w specyficznych warunkach, małe i ciasne pomieszczenia, bezpośredni kontakt
 • Kursy z zakresu użycia ŚBP, pałka teleskopowa, tonfa, kajdanki
 • Kursy z zakresu metodyki prowadzenia szkoleń ze ŚBP
 • Broń i pojazd, praca z bronią w pojeździe, jak i poza nim z elementami taktyki konwojowej
 • Szkolenie z zakresu interwencji przy pojedzie, obrona przy pojeździe i w pojeździe, jak postępować z agresywnymi pasażerami
 • Kurs pierwszej pomocy z elementami medycyny pola walki

MILITARNE

PODRĘCZNE ŚRODKI OBRONY

STRZELANIE

 • System szkoleń z różnych rodzajów broni palnej poziom od podstawowego do zaawansowanego, strzelanie statyczne i dynamiczne;
 • PISTOLET – szkolenie strzeleckie wg standardów ISS obejmuje cztery poziomy: PISTOLET*, PISTOLET**, PISTOLET***, PISTOLET****
 • KARABIN SAMOPOWTARZALNY – szkolenie strzeleckie wg standardów ISS obejmuje cztery poziomy: KARABIN SAMOPOWTARZALNY*, KARABIN SAMOPOWTARZALNY**, KARABIN SAMOPOWTARZALNY***, KARABIN SAMOPOWTARZALNY****
 • Strzelanie w ochronie osobistej – poziom 1 i 2

         SAMOOBRONA

INNE

 • usługi: doradztwo z zakresu bezpieczeństwa, pomoc w organizowaniu wizyt i delegacji, ochrona osobista, świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia osób fizycznych, w tym artystów, na zapleczu sceny w trakcie trwania wydarzenia artystycznego;
 • Doradztwo, audyty bezpieczeństwa np. z zakresu zagrożenia terrorystycznego, szkolenia pracowników urzędów, sądów, szkół, itp. oraz kadry managerskiej.

Przykładowe szkolenia z bezpieczeństwa osobistego: