O nas

BOR Grupa BORBOR Grupa™ Bezpieczeństwo. Ochrona. Realizacja to kadra najwyższej klasy specjalistów, których misją jest świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie związanym z edukacją oraz promowaniem bezpieczeństwa osobistego oraz w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, szczególnie ochrony osobistej. Wyróżnia nas fachowość, profesjonalizm oraz doświadczenie kadry. Jesteśmy praktykami, a w codziennej pracy promujemy ideę bezpiecznego myślenia.

BOR Grupa BG SYSTEMBG System | Nowoczesny System Samoobrony na podstawie, którego prowadzone są zajęcia z samoobrony powstał na bazie własnych, wieloletnich doświadczeń w prowadzaniu zajęć w Biurze Ochrony Rządu, jednostkach specjalnych, czy Wojskowej Akademii Technicznej. W BG Systemie Samoobrony wykorzystywane są techniki i sztuki walki, praktyczne i  przydatne w sytuacjach realnego zagrożenia. System skupia się na prostych ruchach, z wykorzystaniem naszych naturalnych odruchów, jest prosty i przystępny dla każdego. Nie wymaga nadzwyczajnej sprawności fizycznej, bazuje na sile dynamicznej ćwiczącego, a równocześnie jest formą aktywnej rekreacji fizycznej. BG System bazuje m.in. na: karate, karate combat, boks, combat jujitsu, judo, kung fu, krav maga, aikido, muai thai.

DZIAŁAMY JAKO:

ceob© BOR Grupa Centrum Edukacji o Bezpieczeństwie

Organizujemy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa osobistego m.in. z samoobrony, strzelania, taktyki i technik interwencji, ochrony i ochrony osobistej. Realizujemy usługi doradztwa, audyty bezpieczeństwa np. z zakresu zagrożenia terrorystycznego.

Programy szyjemy na miarę potrzeb naszych Klientów. Bazujemy na naszych autorskich systemach z zakresu samoobrony BG System i strzelectwa. BG System Samoobrony bazuje m.in. na: karate, karate combat, combat jujitsu, judo, kung fu, krav maga, aikido, muai tai. Zajęcia realizujemy na terenie wybranym przez Klienta.

Współpracujemy z wykwalifikowaną kadrą, którą stanowią prawnicy, fizjoterapeuci, lekarze, doświadczeni trenerzy i instruktorzy różnych form aktywności: strzelectwa, sportu (w tym karate, karate combat, sportów walki), rekreacji ruchowej (w tym fitness, samoobrona), wspinaczki, jazdy defensywnej, survivalu, ratownictwa medycznego i pola walki, off-roadu i innych. Część z nas to byli funkcjonariusze służb specjalnych, wojska, policji, z doświadczeniem w zagranicznych misjach bojowych, czy jako specjaliści MSZ do spraw ochrony. Są wśród nas mistrzowie świata w sztukach walki, czy posiadacze czarnych pasów w sportach walki.

Z nami nie pograsz w paintball, nie pośmigasz na quadzie i nie powisisz na linie w centrum rozrywki! Naszym celem jest,  abyś w równie dobrej atmosferze zabawy :

 • nauczył się obsługiwać broń palną;
 • nabrał nowych nawyków podczas prowadzenia pojazdu w sytuacjach ekstremalnych, np. podczas ucieczki z zastosowaniem techniki JOT, czy pozbył się pojazdu zajeżdżającego Ci drogę;
 • skutecznie obronił się wykorzystując techniki z wielu systemów samoobrony i sztuk walki;
 • umiał walczyć w pojeździe i przy pojedzie, w wąskich pomieszczeniach, korytarzach, windach  itp.;
 • orientował się w terenie, ustalił drogę, przetrwał, wykorzystując np. podręczne środki, takie jak folia, sznurówki, umiał rozpalić ognisko bezdymne itp.,
  a jednocześnie nie pozostawił śladów za sobą;
 • umiał zachować się w przypadku ataku terrorystycznego czy sytuacji, w której zostaniesz zakładnikiem, przetrzymywanym i poddanym  przesłuchaniom;

npku© BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego ™

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017, numer REGON 366 789 573, Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych prowadzony przez MEN pod numerem 133195.

Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzymuje zaświadczenie wydane wydane przez placówkę kształcenia, na podstawie §22 pkt 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652) lub na podstawie innego wzoru dokumentu, wymaganego szczegółowymi przepisami. Uczestnik otrzymuje również legitymację w przypadku kursów instruktorskich oraz certyfikat ukończenia kursu.

W ramach ośrodka kształcenia realizujemy:

KURSY ZAWODOWE, INSTRUKTORSKIE oraz SPECJALISTYCZNE m.in. :

 • instruktor strzelectwa ogólnego,
 • instruktor strzelectwa bojowego,
 • instruktor rekreacji ruchowej: samoobrona,
 • instruktor taktyki i technik interwencji,
 • specjalista ds. ochrony osobistej
 • kierowca ochrony osobistej
 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej,
 • kurs doskonalący, wznowienie kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej,
 • kierownik ds. bezpieczeństwa,
 • członek służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych.

INNE :

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Kurs prowadzącego strzelanie
 • Ratownictwo pola walki

Realizujemy kursy w ramach REKONWERSJI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH.

agencja x1

© BOR Grupa Agencja Ochrony Osobistej™

 • ochrona fizyczna osób i mienia, szczególnie ochrona osobista,
 • zabezpieczenie artystów na backstage – dojazd i przyjazd,
 • przygotowanie do przyjęcia delegacji z punktu widzenia bezpieczeństwa i protokołu dyplomatycznego,
 • ochrona eventów, imprez masowych, obiektów.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

Zespół BOR Grupy.