Projekt #ModaNaBezpieczeństwo

Autorski Projekt © #ModaNaBezpieczeństwo

Projekt #ModaNaBezpieczeństwo  to cykl szkoleń, wykładów i spotkań na tematy związane z bezpieczeństwem osobistym.

Projekt zapoczątkowało wystąpienie Macieja Ustarbowskiego na #Tedx Tarnów „The Future is now”, 24.06.2017 r, w teatrze im. Solskiego w Tarnowie

W ramach projektu

 • prowadziliśmy wykłady „Moda na bezpieczeństwo”  w Centrum Kultury Podgórza w Krakowie,
 • nagrywaliśmy cykl  VODcastów „BOR Grupa Edukacyjnie” w jedenastu odcinkach, z tematyki bezpieczeństwa osobistego, filmy dostępne są na naszym kanale na You Tube, patrz TUTAJ,
 • uczestniczyliśmy w telewizyjnym cyklu spotkań eksperckich „Moda na bezpieczeństwo”, realizowanych dla telewizji Rozgłos Nowej Huty, patrz poniżej
 • współpracowaliśmy z Gminą Miejską Kraków w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” na rok 2019, zadania pn. „Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa z zakresu zagrożenia terrorystycznego w 26 krakowskich placówkach edukacyjnych”
 • współpracowaliśmy w ramach projektu „Akademia Superbohaterów” w zakresie szkolenia pn. „Bezpieczeństwo własne i bliskich na co dzień” w latach 2019-2021
 • prowadziliśmy szereg szkoleń otwartych w ramach działalności Centrum Edukacji o Bezpieczeństwie BOR Grupy, których przykładową listę znajdziesz TUTAJ
 • realizowaliśmy szkolenia z bezpieczeństwa osobistego na zamówienie i w wybranych obszarach dla urzędów, sądów, ośrodków pomocy społecznej, szkół, kin, hoteli, innych firm, stowarzyszeń, fundacji i innych
 • realizowaliśmy szereg pokazów, wystąpień, szkoleń w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in.:

– w latach 2016-2019 prowadziliśmy zajęcia z samoobrony w ramach projektu Bezpieczny Senior dla centrów                   aktywności seniora, centrów kultury i klubów – w ramach tych aktywności zrealizowano reportaż radia ZET,                     posłuchaj poniżej

– 01 września 2018 r. szerzyliśmy ideę bezpieczeństwa osobistego w ramach turnieju piłkarskiego służb                            mundurowych i pikniku rodzinnego w Ozorkowie

– 25 stycznia 2019 r. w ramach konferencji, prowadziliśmy szkolenie dla miasta Ozorkowa, woj. łódzkie z zasad                  bezpiecznego zachowania się podczas ataku terrorystycznego

– w latach 2018 i 2019 realizowaliśmy dla Centrum Kultury Podgórza dwie edycje szkoleń z zakresu                                    bezpiecznego zachowania dla dzieci w wieku szkolnym, w ramach projektu pt „Bezpieczne Dziecko”

– 14 marca 2021 r. przeprowadziliśmy dla Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu im. Mikołaja               Kopernika w Toruniu, wykład online dotyczący aspektów bezpiecznego pełnienia służby na obcym terenie,                     szkoleniach funkcjonariuszy oraz o najciekawszych akcjach na służbie

– w marcu 2022 r. w ramach akcji  #solidarnizukrainą przeprowadziliśmy szkolenie z obsługi broni palnej dla Ukraińców      jadących na front

– 11 września 2022 r. w ramach II Motoweeku Słomniki we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju                  Gminy Słomniki zrealizowaliśmy pokaz obrony przy pojeździe według #BGSystem

– 01 października 2022 r. dla Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK zrealizowaliśmy szkolenie z samoobrony i                         bezpieczeństwa osobistego dla ratowników medycznych

– w lutym 2023 przeszkoliliśmy Pracowników szkół podstawowych w Uniejowie, Wilamowie i Świnicach Warckich, woj. łódzkie z zasad zachowania się na wypadek zagrożeń terrorystycznych, czytaj: W Uniejowie i Wilamowie szkolili nauczycieli jak reagować w przypadku zagrożenia

 • udzieliliśmy wywiadów, wypowiedzi eksperckich dla telewizji, radia, gazet i innych mediów, więcej znajdziesz na stronie:

  Media o nas

W naszej ofercie znajdziecie również:

 • kurs realizowany przez ośrodek kształcenia BOR Grupa NPKU SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 • szkolenia dla kadry pedagogicznej w związku ze zmianami w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, mających obowiązywać od 1 września 2022 na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, patrz tutaj

 • szkolenie z bezpieczeństwa osobistego i samoobrony w miejscu pracy dla pracowników socjalnych, np. ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, komorników, nauczycieli i wszelkich innych grup zawodowych, realizowanych zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 15 kwietnia 2021 r., patrz tutaj

 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, przestrzegania procedur i zachowania w przypadku zagrożenia przestępczością i aktami terrorystycznymi w szkole dla Rady Pedagogicznej i pozostałych Pracowników szkoły
 • szkolenia z zasad ewakuacji i postępowania w sytuacjach kryzysowych, patrz tutaj