Bezpieczny Transport

Autorski Program BG © Bezpieczny Transport

Blok 1.

 • Bezpieczne zachowanie się przy pojeździe,  obserwacja, jak się zachować
  i zareagować  na podejście nieznanej osoby;
 • Bezpieczna postawa podczas rozmowy z niebezpiecznym napastnikiem, wykorzystanie naturalnych odruchów podczas nagłego ataku;
 • Podstawowe bloki i kontrataki w sytuacji zagrożenia, umiejętność obrony w ciasnych pomieszczeniach takich jak wąskie korytarze ciasne kabiny, wspólne łazienki (trening z przyrządami  bokserskimi: tarcze bokserski realny i skuteczny trening uderzeń
  i bloków);

Blok 2.

 • Punkty ATEMI, tzw. wrażliwe punkty na ciele – zapoznanie się z podstawowymi
  i najbardziej skutecznymi punktami ATEMI na ciele człowieka;
 • Wykorzystanie ATEMI w realnej obronie;
 • Połączenie podstawowych bloków i uderzeń z ATEMI (realny trening w parach pod pełną kontrolą instruktora);

Blok 3.

 • Yawara, jako uniwersalny przyrząd do obrony;
 • Wykorzystanie yawary w obronie, połączenie bloków i kontrataków z użyciem yawary;
 • Umiejętność wykorzystania środków podręcznych w obronie przed atakiem (realny trening pod kontrolą trenera);

Blok 4.

 • Wykorzystanie ciasnych pomieszczeń, ich właściwości w obronie (np. kabina pojazdu);
 • Użycie podręcznych środków znajdujących się w kabinie pojazdu do obrony;
 • Obrona w bardzo krótkim dystansie (ćwiczenia w pojazdach, symulacja zagrożenia);

Blok 5

 • Umiejętność oceny i obrony przed niebezpiecznymi narzędziami typu nóź, pałka, kij bejsbolowy;
 • Zachowanie się w sytuacji zakładniczej, czyli groźba użycia broni palnej (ćwiczenia praktycznie, aranżacja realnych sytuacji), zajęcia z użyciem broni palnej krótkiej
  i długiej, pozbawionej cech bojowych;
 • Znajomość obsługi broni palnej w wypadku wejścia w jej posiadaniu (odebranie broni palnej itp.), ), zajęcia z użyciem broni palnej krótkiej i długiej, pozbawionej cech bojowych;

© 2018 Autorski Program BOR Grupy ™
All rights reserved.

Zapraszamy do kontaktu.