Audyt bezpieczeństwa

  • Audyt bezpieczeństwa z zakresu zagrożenia terrorystycznego

Celem audytu bezpieczeństwa z zakresu zagrożeń terrorystycznych w placówce, instytucji, przedsiębiorstwie, zwanych dalej obiektami, jest niezależna i obiektywna ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem antyterrorystycznym w danym obiekcie oraz ustalenie czy istnieją plany działania na wypadek zaistnienia sytuacji zagrożenia terrorystycznego.

Kontrolą obejmujemy następujące zagadnienia:

– przygotowanie każdego obiektu na wystąpienie zagrożeń terrorystycznych;

– istnienie procedur postępowania na wypadek ataków terrorystycznych;

– bezpieczeństwo infrastruktury i użytkowników obiektu pod kątem zagrożenia terrorystycznego;

– rozwiązania techniczne funkcjonujące na terenie danego obiektu;

– poziom przeszkolenia personelu;

– zwyczajowe zasady funkcjonowania obiektu.

Ważnym elementem audytu jest również aspekt edukacyjny. Rozmowy przeprowadzane
w trakcie analiz mają na celu podwyższenie świadomości pracowników w zakresie możliwych zagrożeń terrorystycznych.

W trakcie audytu stosowane są metody i techniki audytorskie, takie jak: analiza dokumentacji, rozmowa, wywiad bezpośredni, wizja lokalna obiektów.

Wyceny indywidualne.

Nasze realizacje:

Przeprowadziliśmy audytu bezpieczeństwa z zakresu zagrożeń terrorystycznych w 26 krakowskich placówkach edukacyjnych.

Zadanie zostało wykonane w ramach Programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” na rok 2019, na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.