Formularz zgłoszenia

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Wpisz nazwę kursu.
Dotyczy grupowego zgłoszenia uczestników.
Zgody:
Kursy stacjonarne odbywają się pod adresem:
– Kraków: Centrum Zielona Strefa ul. Św. Łazarza 19/9, 31-530 Kraków
– Uniejów: ul. Orzechowa 6, 99-210 Uniejów, woj. Łódzkie
– lub w siedzibie Zamawiającego, według ustaleń ofertowych.

* Przyjęcie oferty skutkuje zawarciem umowy między stronami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Organizatorem szkoleń jest firma BOR Grupa Maciej Ustarbowski z siedzibą w Krakowie (31-621), os. Bohaterów Września 31/13, NIP: 6782182939 i REGON: 364637280, biuro@borgrupa.pl, działający jako BOR Grupa Centrum Edukacji o Bezpieczeństwie i/lub BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, z siedzibą rejestrową ul. Polna 36, 99-200 Poddębice, REGON 366 789 573, Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych prowadzony przez MEiN pod numerem 133195. Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017