Bezpieczny Pracownik

Autorski Program BG © Bezpieczny Pracownik

Program opiera się na naszym unikalnym autorskim systemie  BG System Samoobrony, skupiającym się na skuteczności i wykorzystaniu punktów wrażliwych, tzw. ATEMI, bazującym na systemach karate combat, combat jujitsu, judo, kung fu, krav maga.
W sposób prosty, przyjemny i poprzez zabawę uczymy Pracowników i Współpracowników, jak sobie poradzić w trudnych momentach, jak się bronić, jak ocenić sytuację. Nie ma potrzeby, żeby Uczestnicy byli super sprawni. Nie będąc Brucem Lee, po 3- godzinnych zajęciach, obronicie się Państwo sami i dacie sobie szansę.

Program obejmuje naukę oceny sytuacji, zachowanie się, proste i skuteczne postawy walki, wykorzystanie naturalnych odruchów do obrony, czy punktów wrażliwych (ATEMI).  Do tego Program Bezpieczny Pracownik to pokaz możliwości obrony podręcznymi środkami takimi jak: długopis, telefon, dziurkacz, zszywacz, linijka itp.

Ponadto zaproponujemy, jak działać i zachowywać się w przypadku agresywnego  petenta, czy przebywając w wąskich pomieszczeniach, korytarzach, windach itp. Do tego celu używamy specjalnego narzędzia tzw. Yawary.

Zajęcia mogą zostać uzupełnione o warsztaty z:

– psychologii agresji;

– podstawowych zasad mediacji;

– podstawy prawa w zakresie obrony koniecznej.

Program realizujemy w formie szkolenie z bezpieczeństwa osobistego i samoobrony w miejscu pracy dla pracowników socjalnych, np. ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, komorników, nauczycieli i wszelkich innych grup zawodowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej z dnia 15 kwietnia 2021 r., art.121 ustęp 2c, stanowi, iż pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie ma prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych. Szkolenia przeprowadza pracodawca co najmniej raz na 2 lata. Szkolenia z bezpieczeństwa osobistego i samoobrony realizowane przez BOR Grupę zawierają autorski program, dostosowany do potrzeb tej grupy zawodowej, składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Zapraszamy do kontaktu.