Bezpieczeństwo Osobiste

Autorski Program BG Bezpieczeństwo Osobiste.

Program szkolenia jest tak skonstruowany, aby każdy uczestnik posiadł umiejętność radzenia sobie, reagowania i obrony w sytuacjach zagrożenia ze strony agresywnych klientów. Program bazuje na autorskim systemie BG System Samoobrony, który powstał na bazie własnych, wieloletnich doświadczeń w prowadzaniu zajęć w jednostkach specjalnych Biura Ochrony Rządu, Wojskowej Akademii Technicznej i innych służbach specjalnych.

W BG Systemie Samoobrony wykorzystywane są techniki i sztuki walki, praktyczne i  przydatne w sytuacjach realnego zagrożenia. System skupia się na prostych ruchach, z wykorzystaniem naszych naturalnych odruchów, jest prosty i przystępny dla każdego. Nie wymaga nadzwyczajnej sprawności fizycznej, bazuje na sile dynamicznej ćwiczącego,  a równocześnie jest formą aktywnej rekreacji fizycznej.

Zakres Programu szkoleń:

 • Podstawy z psychologii agresji
 • Zachowanie się i umiejętność oceny zagrożenia
 • Wykorzystanie naturalnych odruchów w obronie przed nagłym atakiem
 • Ocena zagrożenia i kontrolowana obrona
 • Wykorzystanie punktów ATEMI (wrażliwych) do obrony
 • Umiejętność posługiwania się podręcznymi środkami w celu odparcia ataku
 • Zajęcia są uzupełnione o warsztaty z użyciem narzędzia do samoobrony, tzw. Yawary
 • Strefy ataku i punkty ucisku
 • Stworzenie własnej procedury skrytego powiadamiania o zagrożeniu (opcjonalne)
 • Podstawowe zasady mediacji
 • Możliwość poszerzenia kursu o podstawy prawa w zakresie obrony koniecznej.

Program można moderować na indywidualne potrzeby zespołów.

Istnieje możliwość rozszerzenia kursu o elementy programów BOR Grupa, takich jak Bezpieczny Biznes, Bezpieczny Pracownik, czy Bezpieczna Kobieta, np. obrona przy pojazdach, czyli jak uniknąć zagrożenia na parkingach, czy w samochodzie.

© 2018 Autorski Program BOR Grupy ™
All rights reserved.

Zapraszamy do kontaktu.