Kierowca ochrony osobistej

kierowca ochrony osobistej plakat

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych 133195, zaprasza na kurs kierowcy ochrony osobistej. Kurs jest realizowany w formule indywidualnego kursu, na zamówienie grupy min.3 – max 4 osób, jak również indywidualnego, np. w ramach rekonwersji żołnierzy zawodowych.

Kurs dedykowany jest kierowcom zawodowym, którzy w codziennej pracy odpowiadają za przewóz osób i rzeczy, kierowcom, którzy zabezpieczają dowóz na miejsce, osobom obsługującym pojazdy klasy premium, jak i wielu innym zawodom. Kurs edukuje zarówno w zakresie ochrony osób, jak i przeciwdziałania np. zaborowi mienia, ze względu na zajęcia z technik samoobrony i użycia środków ochrony osobistej.

W ramach kursu odbywa się 6 zjazdów jednodniowych.

W programie:

✔️trening techniczny na placu w pojeździe VIP Comfort,

✔️elementy samoobrony wykorzystywane w obronie przy pojeździe,

✔️praktyczny trening ochrony przy pojeździe,

✔️jazda po mieście VIP Comfort,

✔️ochrona przy pojeździe, 

✔️praca na sucho z bronią, 

✔️techniki posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, 

✔️jazda w kolumnie,

oraz ✔️ kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Harmonogram kursu dostępny dla Uczestników kursu.

Podczas każdego zjazdu prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma DWA zaświadczenia ukończenia:
– kursu kierowcy ochrony osobistej oraz
– kursu pierwszej pomocy,

wydane na podstawie  § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) oraz certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi uczestnictwa:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie co najmniej średnie;
– oświadczenie, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w prowadzenie samochodu osobowego min. 5 lat (jazda ze skrzynią manualną). Uwaga! Nie uczymy prowadzić auta na podstawowym poziomie nauki jazdy!

– prawo jazdy kategorii B

Cena: 3000 PLN/ osoba/ grupa min. 3-max 4 osoby.

Promocje cenowe:
– dla specjalistów i instruktorów BOR Grupy 10 % zniżki,
– dla pracowników służb mundurowych 5% zniżki
– dla weteranów 10% zniżki
– przy zgłoszeniu grupowym (2-4 osób) oferujemy zniżki ustalane indywidualnie, zależnie od liczby zgłoszonych osób.

Cena 5500 PLN/ kurs indywidualny – przyjmujemy zgłoszenia w ramach REKONWERSJI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH.

Zaliczka w wysokości 250 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu – nie dotyczy osób z rekonwersji. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty.

Zniżki: 10 % dla absolwentów kursów ośrodka kształcenia BOR Grupy, 5% zniżki dla członków klubu strzeleckiego “Warta Uniejów”, 10%, dla weteranów działań poza granicami państwa, 15%, dla weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, 5% dla służb mundurowych (nie dotyczy rekonwersji i służb paramundurowych).

Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Konieczne zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

Gwarantujemy najwyższą jakość szkolenia i bogaty program kursu.

Serdecznie zapraszamy

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego