Kierowca ochrony osobistej

kierowca ochrony osobistej plakat

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych 133195, zaprasza na kurs kierowcy ochrony osobistej. Kurs jest realizowany w formule indywidualnego kursu, na zamówienie grupy min.3 – max 4 osób, jak również indywidualnego, np. w ramach rekonwersji żołnierzy zawodowych.

Kurs dedykowany jest kierowcom zawodowym, którzy w codziennej pracy odpowiadają za przewóz osób i rzeczy, kierowcom, którzy zabezpieczają dowóz na miejsce, osobom obsługującym pojazdy klasy premium, jak i wielu innym zawodom. Kurs edukuje zarówno w zakresie ochrony osób, jak i przeciwdziałania np. zaborowi mienia, ze względu na zajęcia z technik samoobrony i użycia środków ochrony osobistej.

W ramach kursu odbywa się 6 zjazdów.

W programie:

  1. Organizacja, działanie, rola kierowcy w grupie ochronnej
  2. Rola oficera ochrony osobistej
  3. Trening techniczny na placu w pojeździe VIP Comfort
  4. Jazda po mieście VIP Comfort
  5. Jazda w kolumnie
  6. Praktyczny trening samoobronyprzy pojeździe według BG System
  7. Techniki BG System w samoobronie z wykorzystaniem punktów ATEMI
  8. Techniki posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego(środki ochrony osobistej, pałka teleskopowa, yawara, gaz)
  9. Praca na sucho z bronią
  10. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Harmonogram kursu dostępny dla Uczestników kursu.

Podczas każdego zjazdu prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu kierowcy ochrony osobistej wydane na podstawie  § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) oraz certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi uczestnictwa:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie co najmniej średnie;
– oświadczenie, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w prowadzenie samochodu osobowego min. 5 lat (jazda ze skrzynią manualną). Uwaga! Nie uczymy prowadzić auta na podstawowym poziomie nauki jazdy!

– prawo jazdy kategorii B

Cena kursu realizowanego na naszym aucie: 3500 PLN/ osoba/ grupa maksymalna 3-4 osoby, 5500 PLN/os. kurs indywidualny 1-2 osoby. Istnieje możliwość zrealizowania kursu na Twoim aucie, zgłoś się do nas po wycenę.

Przyjmujemy zgłoszenia w ramach REKONWERSJI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH.

Zaliczka w wysokości 250 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu – nie dotyczy osób z rekonwersji. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty.

Zniżki: 10 % dla absolwentów kursów ośrodka kształcenia BOR Grupy, 5% zniżki dla członków klubu strzeleckiego “Warta Uniejów”, 10%, dla weteranów działań poza granicami państwa, 15%, dla weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, 5% dla służb mundurowych (nie dotyczy rekonwersji i służb paramundurowych).

Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Konieczne zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

Gwarantujemy najwyższą jakość szkolenia i bogaty program kursu.

Serdecznie zapraszamy

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego