Bezpieczna Oświata

Autorski Program BG © Bezpieczna Oświata.

BEZPIECZNA OŚWIATA to cykl szkoleń z zakresu samoobrony i bezpieczeństwa osobistego, dedykowanych dla kadry pedagogicznej oraz wszystkich osób wykonujących pracę dydaktyczno-wychowawczą w instytucjach oświatowo-wychowawczych.

Zakres Programu:

 • Nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacji stosowania przemocy fizycznej, ocena sytuacji
  i stopnia zagrożenia;
 • Zachowanie i postawa w sytuacji kontaktu z agresją;
 • Bezpieczna odległość, naturalny sposób poruszania się w sytuacji problemowej;
 • Podstawowe formy obrony przed nagłym atakiem, wykorzystanie naturalnych odruchów
  w obronie, techniki obezwładniające i unieruchamiające agresywnego przeciwnika;
 • Obrona podręcznymi środkami, np. książką, telefonem, kluczami, tabletem, okularami;
 • Elementy samoobrony na co dzień, takie jak: podstawowe łapania, chwyty itp., oraz wykorzystanie punktów wrażliwych, tzw. ATEMI. Zajęcia są uzupełnione o warsztaty
  z użyciem narzędzia do samoobrony, tzw. yawary.
 • Współdziałanie we dwie lub kilka osób, w sytuacjach ataku ze strony agresywnej osoby;

Program może zostać poszerzony o elementy:

 • szkolenia: Przeżyć atak terrorystyczny;
 • Prawne – dotyczące przemocy psychicznej i fizycznej w szkole http://prawodlaedukacji.pl/
 • Psychologii agresji;
 • Podstawowych zasad mediacji;

Szkolenia dla kadry pedagogicznej w związku ze zmianami w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa

W związku ze zmianami w edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, mających obowiązywać od 1 września 2022 na podstawie rozporządzeń Ministra Edukacji i Nauki dotyczących zmian w podstawie programowej kształcenia ogólnego, realizujemy szkolenia dla kadry pedagogicznej w poniższych obszarach treści nauczania, tj.:

 1. reagowanie w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi (tzw. survival, w tym miejsca schronienia),
 2. zasady pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej,
 3. edukacja obronna obejmująca:
 • w przypadku szkoły podstawowej – wymagania z zakresu: terenoznawstwa, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, przygotowania do szkolenia strzeleckiego;
 • w przypadku szkół ponadpodstawowych – wymagania z zakresu: reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, szkolenia strzeleckiego.

W przypadku szkolenia strzeleckiego na poziomie szkoły podstawowej w projekcie zaproponowano wyłącznie teorię bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych będzie ono obejmowało podstawy strzelania z częścią praktyczną prowadzoną z wykorzystaniem bezpiecznych narządzi do ćwiczeń strzeleckich, takich jak np. broń kulowa, pneumatyczna, repliki broni strzeleckiej (ASG), strzelnice wirtualne albo laserowe.

Zapraszamy do kontaktu.