Bezpieczna Oświata

Autorski Program BG © Bezpieczna Oświata.

BEZPIECZNA OŚWIATA to cykl szkoleń z zakresu samoobrony i bezpieczeństwa osobistego, dedykowanych dla kadry pedagogicznej oraz wszystkich osób wykonujących pracę dydaktyczno-wychowawczą w instytucjach oświatowo-wychowawczych.

Zakres Programu:

 • Nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacji stosowania przemocy fizycznej, ocena sytuacji
  i stopnia zagrożenia;
 • Zachowanie i postawa w sytuacji kontaktu z agresją;
 • Bezpieczna odległość, naturalny sposób poruszania się w sytuacji problemowej;
 • Podstawowe formy obrony przed nagłym atakiem, wykorzystanie naturalnych odruchów
  w obronie, techniki obezwładniające i unieruchamiające agresywnego przeciwnika;
 • Obrona podręcznymi środkami, np. książką, telefonem, kluczami, tabletem, okularami;
 • Elementy samoobrony na co dzień, takie jak: podstawowe łapania, chwyty itp., oraz wykorzystanie punktów wrażliwych, tzw. ATEMI. Zajęcia są uzupełnione o warsztaty
  z użyciem narzędzia do samoobrony, tzw. yawary.
 • Współdziałanie we dwie lub kilka osób, w sytuacjach ataku ze strony agresywnej osoby;

Program może zostać poszerzony o elementy:

 • szkolenia: Przeżyć atak terrorystyczny;
 • Prawne – dotyczące przemocy psychicznej i fizycznej w szkole http://prawodlaedukacji.pl/
 • Psychologii agresji;
 • Podstawowych zasad mediacji;

© 2018 Autorski Program BOR Grupy ™
All rights reserved.

Zapraszamy do kontaktu.