Kursy instruktorskie

 • Kurs na instruktora strzelectwa ogólnego – kolejna edycja wiosna 2020.

iso kraków sierpień

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 133195, ogłasza nabór na kurs instruktora strzelectwa ogólnego.
 
Ukończenie kursu daje możliwość prowadzenia indywidualnych zajęć strzeleckich, pracy na strzelnicy, czy w stowarzyszeniach paramilitarnych, zwiększa szansę kandydatów starających się o pracę w służbach mundurowych. Osoba taka może prowadzić zajęcia doskonalące w agencjach ochroniarskich, typu SUFO. Jest to również pierwszy krok, aby instruktor strzelectwa mógł prowadzić własną firmę szkoleniową w zakresie strzelectwa.
 
Przyszli instruktorzy nabędą umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią, z dużym naciskiem na zasady bezpieczeństwa w trakcie szkoleń. Kurs instruktorski ma na celu wyedukowanie sympatyków strzelectwa z zasad i metodyki nauczania strzelania. Uczymy realnego, bezpiecznego posługiwania się bronią, ponadto przekazujemy wiedzę, jak przeprowadzić zajęcia ze strzelania indywidualnego i z grupami.
 
W ramach kursu odbędzie się 5 zjazdów dwudniowych (w tygodniu lub w weekendy), terminy i godziny do ustalenia z Uczestnikami.
Podczas każdego zjazdu prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, w tym na strzelnicy ze strzelania z broni krótkiej oraz długiej.
Harmonogram kursu dostępny dla Uczestników kursu.
 
Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), legitymację instruktora strzelectwa ogólnego oraz certyfikat ukończenia kursu.
 
Wymogi uczestnictwa:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie co najmniej średnie;
– oświadczenie wewnętrzne, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie strzeleckie. Mile widziane dopuszczenie do pracy z bronią, przynależność do klubu strzeleckiego lub stowarzyszenia kolekcjonerskiego.
 
Cena: 1799 PLN
Instruktorzy BOR Grupy wszystkich specjalności korzystają z 10% zniżki. Przy zgłoszeniu grupowym (od 3 osób) zniżki.
 
Zaliczka w wysokości 100 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie.
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z kursem, takie jak wejścia na strzelnicę, sprzęt, amunicję, środki ochronne.
 
Miejsce: Zielona Strefa ul. św. Łazarza 19/9 Kraków. Strzelnica Pasternik, Kraków.
Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
 
Konieczne zapisy na kurs: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424. Kurs odbędzie się przy minimum 4 potwierdzonych Uczestnikach.
 
Szkolenie poprowadzi instruktor Maciej Ustarbowski – instruktor strzelectwa sportowego (od 2006 r.), z dopuszczeniem do prowadzenia strzelań z każdej broni, posiada dopuszczenie do pracy z bronią oraz broń do ochrony osobistej, posiada patent strzelca sportowego, instruktor ISS (International Shooting Standards), posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń do poziomów: PISTOLET **** KARABIN SAMOPOWTARZALNY **** OCHRONA OSOBISTA poziom 2. Były oficer Biura Ochrony Rządu, główny instruktor w Wydziale Szkoleniowym BOR w zakresie samoobrony i taktyki interwencji oraz szkoleniowiec z zakresu taktyki działania i strzelectwa. Posiada duże doświadczenie z zakresu prowadzenia strzelań różnego rodzaju w BOR oraz innych służbach. Specjalista ochrony osobistej BOR oraz MSZ, dowódca ochrony Close Protection Team ambasady RP w Afganistanie, posiada doświadczenie bojowe. Wielokrotnie odznaczony za misje zagraniczne Gwiazdą Iraku, Gwiazdą Afganistanu, odznaczeniami NATO za misje pokojowe w BOŚNI i AFGANISTANIE, oraz za współpracę na rzecz pokoju w IRAKU.Twórca BG Systemu Samoobrony, trenował m.in. na: karate, karate combat, combat jujitsu, judo, kung fu, krav maga, boks, aikido, muay thai. Współzałożyciel BOR Grupy, ekspert ds. ochrony osobistej, specjalista ds. ochrony obiektów dyplomatycznych i ochrony korpusu dyplomatycznego, specjalista ds. bezpieczeństwa osobistego, specjalista ds. wojskowych, instruktor samoobrony, taktyki i technik interwencji, taktyki jazdy specjalnej, instruktor wspinaczki wysokogórskiej, survivalu, ratownik, instruktor pierwszej pomocy, skoczek spadochronowy.
 
Gwarantujemy najwyższą jakość szkolenia, potwierdzoną licznymi opiniami na temat naszych kursów: https://borgrupa.pl/opinie/ oraz bogaty program kursu.
 
Serdecznie zapraszamy
 
Sylwia Ustarbowska
Dyrektor ośrodka kształcenia BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
 1. Kraków – 30 kwietnia -31 maja 2019 , grupa otwarta, zakończony.
 2. Kurs na instruktora strzelectwa ogólnego.– Księże Młyny, zakończony sierpień 2018 r.
 3. Piaseczno, woj. mazowieckie – 15 grudnia 2018 r. – 10.02.2019 r, grupa zamknięta, bez naborów.

 

 • Kurs na instruktora rekreacji ruchowej: samoobrona – zakończony 20 kwietnia 2019 r./ Kraków. Brak aktualnych naborów.

kurs instruktora samoobrony

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych 133195 ogłasza nabór na kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności: SAMOOBRONA, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zakwalifikowany pod pozycją -Pozostali Instruktorzy Rekreacji Ruchowej.

Ukończenie kursu daje możliwość prowadzenia zajęć z zakresu samoobrony np. w szkołach, ośrodkach kształcenia oraz zwiększa możliwości zatrudnienia m.in. w klubach czy związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, innych klubach, zwiększa również szanse kandydatów starających się o pracę w służbach mundurowych.

W ramach kursu odbędzie się 5 zjazdów.
Pierwszy zjazd odbędzie się w dniu 23 marca 2019.

Zakres kursu:
* 30 godzin lekcyjnych teorii, która obejmuje tematy:

– Zagadnienia dotyczące rekreacji ruchowej oraz współczesnego wykorzystania tej formy ruchowej;

– Historia i rozwój sztuk walki w Polsce;

– Sylwetki sławnych mistrzów sztuk walki, jako wzorców dla instruktorów samoobrony;

– Metodyka prowadzenia zajęć sportowych, w tym opracowanie konspektów do zajęć sportowych;

– Formy treningów;

– Pierwsza pomoc przedlekarska;

– Aspekty z zakresu prawa dotyczące obrony koniecznej oraz deregulacji zawodu instruktora rekreacji ruchowej.
* 70 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych, obejmujących zagadnienia z zakresu:

– Zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć;

– Rola instruktora;

– Różne formy i sposoby uderzeń;

– Bloki;

– Zróżnicowane formy ataków ;

– Dźwignie;

– Różne formy obrony przed uderzeniami i kopnięciami;

– Obrona przed uduszeniami i obchwytami;

– Wykorzystanie środków podręcznych i ich zastosowanie w samoobronie;

– Samoobrona przy użyciu przyrządów typu palka teleskopowa, yawara itp.;

– Metodyka nauczania  technik samoobrony;

– Techniki łączone: obrona i kontratak;

– Wykorzystanie technik samoobrony w sytuacjach zagrożenia osobistego i osób trzecich, podstawy obrony przed kilkoma atakującymi;
Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym ( testy) i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), legitymację instruktora oraz certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi uczestnictwa:
– oświadczenie, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w sportach walki i/ lub w zakresie samoobrony, przynajmniej 2 lata lub posiadany tytuł instruktora w dziedzinie sportu i/lub rekreacji ruchowej.

Cena: 5 zjazdów to koszt 1399 PLN. Zaliczka w wysokości 100 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie.
Wystawiamy faktury.

Promocje i zniżki:
Przy zapisie na kurs do dnia 26 lutego 2019 r. – cena 1319 PLN
Za przyprowadzenie dwóch uczestników, którzy wezmą udział w kursie – wszyscy uczestnicy otrzymują po 100 PLN zniżki.

Dla osób posiadających tytuł instruktora dowolnej specjalności, zrealizowanego w ośrodku kształcenia BOR Grupa, możliwość zwolnienia z zajęć teoretycznych, cena kursu wynosi wówczas 1199 PLN. W przypadku uczestnictwa w całym kursie, instruktorzy BOR Grupy korzystają ze zniżki 10% od ceny regularnej.
Zniżki nie sumują się. W przypadku spełnienia kilku wymogów jednocześnie- wybiera się najwyższą zniżkę.
Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

Miejsce: ul. św. Łazarza 19/9 Kraków

Serdecznie zapraszam
Sylwia Ustarbowska
Dyrektor ośrodka kształcenia

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego


 

 • Kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność taktyka i techniki interwencji – ZAPISY kolejna edycja, start 18 stycznia 2020 r. Kraków

instruktor taktyki i technik interwencji
Ośrodek kształcenia BOR Grupa NPKU, wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017 ogłasza nabór na kurs:

Instruktora rekreacji ruchowej o specjalności: TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.

Absolwent kursu będzie mógł wejść we współpracę z ośrodkami szkoleniowymi i prowadzić zajęcia, jako instruktor taktyki i technik interwencji, co daje dodatkowe możliwości zarobkowania w ramach np. obowiązkowych kursów doskonalących umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony (zgodnie z art. 38b Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia).

Dla instruktorów sportu, czy rekreacji ruchowej oraz pozostałych specjalności i zawodów, ukończenie kursu zwiększa możliwości zatrudnienia m.in. w klubach czy związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, innych klubach, zwiększa również szanse kandydatów starających się o pracę w służbach mundurowych, daje możliwość prowadzenia zajęć i szkoleń w zakresie taktyki Interwencji.

W ramach kursu odbędzie się pięć zjazdów.
Pierwszy zjazd rozpocznie się w dniu 8 czerwca o godz. 10.00. Minimalna ilość Uczestników kursu to 4 osoby. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w przypadku niezebrania się minimalnej ilości Uczestników.
Pozostałe terminy zjazdów ustalamy z grupą.

Zakres kursu:
– 30 godzin lekcyjnych teorii, która obejmuje: metodykę i prowadzenie zajęć sportowych, aspekty z zakresu prawa, obejmujące wybrane zagadnienia z ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o broni i amunicji;
– 70 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych, obejmujących zagadnienia z zakresu:
– technik interwencyjnych, wg autorskiego systemu BG System Samoobrony;
– kwestie użycia środków przymusu bezpośredniego;
– znajomość zasad bezpieczeństwa i posługiwania się bronią palną;
– taktyki interwencji i współdziałania w zespołach;
– zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym ( testy) i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), legitymację instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością taktyka i techniki interwencji oraz certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi uczestnictwa:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie co najmniej średnie;
– oświadczenie wewnętrzne, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w sportach walki i/ lub w zakresie samoobrony, przynajmniej 2 lata lub posiadany tytuł instruktora w dziedzinie sportu i/lub rekreacji ruchowej.

Cena kursu: 1469 PLN.

Zaliczka w wysokości 100 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie.

Promocje i zniżki:
Przy zgłoszeniu na kurs do dnia 10 stycznia 2020 r. – obowiązuje cena promocyjna 1399 PLN. UWAGA! Za skuteczne zgłoszenie na kurs uważa się wpłatę zaliczki z datą wysłania przelewu max. na dzień 10 stycznia.
Za przyprowadzenie dwóch uczestników kursu, którzy wezmą udział w kursie – każdy Uczestnik otrzymuje 100 PLN zniżki.

Dla osób posiadających tytuł instruktora dowolnej specjalności, zrealizowanego w ośrodku kształcenia BOR Grupa, możliwość zwolnienia z zajęć teoretycznych, cena kursu wynosi wówczas 1199 PLN. W przypadku uczestnictwa w całym kursie, instruktorzy BOR Grupy korzystają ze zniżki 10% od ceny regularnej.

Zniżki nie sumują się. W przypadku spełnienia kilku wymogów jednocześnie- wybiera się najwyższą zniżkę.
Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.

Miejsce: ul. Św. Łazarza 19/9 Zielona Strefa Kraków

Serdecznie zapraszam
Sylwia Ustarbowska
Dyrektor ośrodka kształcenia

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego


 

kurs instruktora sportuAktualne terminy:

Kurs instruktora sportu (karate, karate combat, sportów walki) oraz instruktora rekreacji ruchowej (samoobrona) – zakończony, sierpień 2017 r. Brak aktualnych naborów.

Terminy zjazdów:

 • 12-14 maja/2017/ Księże Młyny
 • 02-04 czerwca/ 2017/Księże Młyny
 • 09-11 czerwca/2017/ Księże Młyny
 • 14-15  lipca/ 2017/Księże Młyny
 • 21-23 lipca/ 2017/Wądzyń
 • 4-6 sierpnia/ 2017/Księże Młyny