Instruktor ds. posługiwania się pałką teleskopową i tonfą

Ośrodek kształcenia BOR Grupa NPKU, wpisany do rejestru placówek oświatowych RSPO, prowadzonego przez MEN, zaprasza na kurs:
Instruktora ds. posługiwania się pałką teleskopową i tonfą
Absolwent kursu będzie mógł wejść we współpracę z ośrodkami szkoleniowymi, ukończenie kursu zwiększa możliwości zatrudnienia m.in. w klubach czy związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, innych klubach. Zaświadczenie ukończenia kursu zwiększa również szanse kandydatów starających się o pracę w służbach mundurowych.
W ramach kursu odbędą się trzy zjazdy.
Zakres kursu:
Rys historycznyMetodyka prowadzenia zajęćWarunki bezpieczeństwa

Techniki pracy z pałką teleskopową i tonfą, sposoby trzymania, noszenia, postawy, uderzeń i strefy uderzeń

Bloki, dźwignie

Aspekty prawne

Pierwsza pomoc przedlekarskiej

Szczegółowy program kursu dostępny jest dla Uczestników kursu. Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652), legitymację instruktora ds. posługiwania się pałką teleskopową i tonfą oraz certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi uczestnictwa:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie co najmniej średnie;
– oświadczenie wewnętrzne, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w sportach walki i/ lub w zakresie samoobrony, przynajmniej 2 lata lub posiadany tytuł instruktora w dziedzinie sportu i/lub rekreacji ruchowej.
Cena regularna 1490 PLN kurs grupowy od 6 osób, 1890 PLN 3-5 osób oraz 2390 PLN kurs indywidualny 1-2 osoby.

Przy zgłoszeniu grupowym, powyżej 10 osób możliwość negocjacji ceny.

Zaliczka w wysokości 150 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. UWAGA! Za skuteczne zgłoszenie na kurs uważa się wpłatę zaliczki. Zaliczka jest bezzwrotna, jeśli z kursu zrezygnuje Uczestnik na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie.

Zniżki: 10 % dla absolwentów kursów ośrodka kształcenia BOR Grupy, 5% zniżki dla członków klubu strzeleckiego “Warta Uniejów”, 10%, dla weteranów działań poza granicami państwa, 15%, dla weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, 5% dla służb mundurowych (nie dotyczy rekonwersji i służb paramundurowych).

Koszty ew. noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.
Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.
Miejsce: Zielona Strefa ul. Św. Łazarza 19/9 Kraków
Serdecznie zapraszamy
BOR Grupa Centrum Edukacji o Bezpieczeństwie
BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
BOR Grupa Agencja Ochrony Osobistej
tel.: (+48) 737 160 424
biuro@borgrupa.pl