Mediacje

Mediacje umowne – cywilne, pracownicze, gospodarcze;

Szkolenia w ramach Programów BOR Grupy z zakresu:

  • Czym jest mediacja – podstawowe zasady mediacyjne, rodzaje
    stosowanych technik, korzyści płynące z mediacji
  • Funkcje i zadania mediatora
  • Efektywna komunikacja w mediacji – jak zbudować zaufanie i poczucie
    bezpieczeństwa
  • Monolog mediatora
  • Symulacja sesji mediacyjnej

Mediacja jest alternatywnym sposobem podejścia do konfliktu, określanym czasem, jako „negocjacja we troje”, czyli negocjowanie przez osoby lub grupy osób będące w konflikcie przy pomocy mediatorów, którzy ułatwiają proces, ale nie narzucają rozwiązania. Mediacja przynosi pozytywne efekty wtedy, gdy stronom zależy na szybkim i efektywnym zakończeniu sporu przy minimalizacji kosztów, rozgłosu, zakłóceń w życiu zawodowym i prywatnym. Realna ocena sytuacji i chęć osiągnięcia porozumienia są zaburzone, kiedy dochodzi do konfliktu w instytucji. Postrzegamy drugą stronę, przyjmując postawę egoistyczną. W takiej sytuacji pomocny może być, niezaangażowany, bezstronny mediator, który przyczyni się do obiektywnej oceny oraz osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia.

 

Artykuły

Mediacja, jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktów w organizacji, autor Sylwia Skonieczka, mediator

W instytucjach pracownicy często zaprzeczają istnieniu konfliktu. Wyrzekają się szczerości, kreatywności, znoszą obelgi i upokorzenia, żeby nie stracić pracy albo w nadziei, że wkrótce z niej odejdą. Jednak konflikt, gdy działa z ukrycia, ma większą siłę. Reguły obowiązujące w firmach nie sprzyjają szczerej komunikacji, za to wynagradzają tłumienie uczuć i odstępowanie od szczerego dialogu. Szczerość grozi zwolnieniem z pracy. Wszystkie firmy są wrażliwe na szczerość, ponieważ większa część ich działalności opiera się na milczeniu i na paraliżu pracowników wywołanym strachem przed utratą pracy. Konflikty jednak nie znikają, gdy udajemy, że ich nie ma, a wręcz przybierają na sile. Mediacja ma zachęcić ludzi do poznawania nawzajem swoich stanowisk i interesów. Dzięki mediacji zwaśnione strony mogą sobie wybrać rozwiązanie i nikt im go nie narzuca. Niewiele firm wprowadza w życie system rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, lub korzysta z usług profesjonalnego mediatora.

Co to jest mediacja?

Nowożytna mediacja rozpoczęła swój boom ponad 30 lat temu w USA, ale sama mediacja ma swoją ponad 2000- letnią historię. Tzw. ADR-y (Alternative Dispute Resolution) zrobiły karierę poza Stanami Zjednoczonymi początkowo w krajach o tradycjach anglosaskich: Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Później zostały zaimportowane do pozostałych krajów europejskich. Dziś w wielu krajach mediacja funkcjonuje z powodzeniem. Mediacje pomogły zakończyć spór pomiędzy Argentyną i Chile, zakończyć wojny w Namibii, Mozambiku, Kambodży, Nikaragui i Gwatemali. W sądzie w Exeter (Anglia) współczynnik spraw zakończonych ugodą wynosi 75%, w Getyndze (Niemcy) – aż 90%

Jeśli strony będące w konflikcie nie mogą sobie poradzić z dzielącymi je różnicami, wtedy na ich prośbę (mediacja pozasądowa) lub za ich zgodą (mediacja sądowa) interweniuje w konflikt neutralna osoba trzecia – mediator. Interwencja w konflikt to pomoc stronom w osiągnięciu rozwiązania konfliktu – rozwiązania akceptowalnego przez obie strony. Największą zaletą mediacji jest jej szybkość. Dobrze przygotowana mediacja, prowadzona przez profesjonalnego mediatora, może zakończyć się w ciągu kilku dni. Koszty postępowania mediacyjnego są kilkakrotnie niższe niż postępowania prowadzonego przed sądem.

Specyfika mediacji w życiu zawodowym

W przypadku konfliktów w miejscu pracy należy uwzględnić szczególne uwarunkowania. Mediacja między kolegami z pracy z reguły polega na tym, że zwaśnione strony wracają po mediacji do wspólnego systemu i nadal pracują w identycznym strukturalnie środowisku. Sytuacje mediacyjne w środowisku pracy są bardzo odmienne również w kwestii równouprawnienia ze względu na możliwe stosunki hierarchiczne. W przypadku konfliktów zawodowych dopiero podczas analizy i często tylko z przypadkowych informacji lub intuicji wynika, że konflikty, które należy rozwiązać w mediacji, mają inne tło i sprzeczne lub ukryte cele. Może się zdarzyć, że mediator reguluje konflikt pomiędzy stronami, podczas gdy właściwe ognisko zapalne znajduje się w całkiem innym miejscu. Nieudana mediacja pociąga za sobą tylko to, że fatalna sytuacja nadal istnieje. Strony nie są w stanie wyobrazić sobie jakiegoś rozwiązania, ponieważ same nie mogły go dotychczas znaleźć. Zaleta pracy w środowisku zawodowym polega na tym, że z reguły z łatwością przychodzi wypracowanie wspólnego celu. Z grubsza cel ów polega na tym, iż zwaśnione strony najczęściej muszą dojść do porozumienia – w interesie wszystkich stron leży udane funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Konflikty zaistniałe w otoczeniu mogą dotyczyć nie tylko dwóch, lecz większej liczby osób. Spór kilku osób może łączyć się z problemem różnicy interesów, na przykład w przypadku konfliktów miedzy różnymi obszarami lub w związku z fuzjami. Sprawą zasadniczą w konflikcie w organizacji jest również korzyść finansowa, którą obiecuje mediacja. Osoby bezpośrednio związane ze sprawą są często tak bardzo zaangażowane w konflikt, że prawie nie uwzględniają skutków, jakie ponosi przedsiębiorstwo, jako całość.

Mediacja jest, więc alternatywnym sposobem podejścia do konfliktu, określanym czasem, jako „negocjacja we troje”, czyli negocjowanie przez osoby lub grupy osób będące w konflikcie przy pomocy mediatorów, którzy ułatwiają proces, ale nie narzucają rozwiązania. Mediacja przynosi pozytywne efekty wtedy, gdy stronom zależy na szybkim i efektywnym zakończeniu sporu przy minimalizacji kosztów, rozgłosu, zakłóceń w życiu zawodowym i prywatnym. Realna ocena sytuacji i chęć osiągnięcia porozumienia są zaburzone, kiedy dochodzi do konfliktu w instytucji. Postrzegamy drugą stronę, przyjmując postawę egoistyczną. W takiej sytuacji pomocny może być, niezaangażowany, bezstronny mediator, który przyczyni się do obiektywnej oceny oraz osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia.