Ośrodek Kształcenia

2. Ulotka BOR druk-page-002_najlepsza

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Polna 36, 99-200 Poddębice

tel. +48 737 160 424

e-mail: biuro@borgrupa.pl

Dyrektor Placówki: Sylwia Ustarbowska

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017.

Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, legitymację instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością taktyka i techniki interwencji oraz certyfikat ukończenia kursu.

Kadra prowadząca:
instruktor Maciej Ustarbowski – były oficer BOR, główny instruktor w Wydziale Szkoleniowym w zakresie samoobrony i taktyki oraz technik interwencji oraz szkoleniowiec z zakresu taktyki działania. Wielokrotnie odznaczony za misje zagraniczne Gwiazdą Iraku, Gwiazdą Afganistanu, odznaczeniami NATO za misje pokojowe w BOŚNI i AFGANISTANIE, oraz za współpracę na rzecz pokoju w IRAKU. Twórca systemu BG System Samoobrony, współzałożyciel BOR Grupy oraz BOR Grupy Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, instruktor samoobrony, taktyki i technik interwencji, sportów walki, taktyki jazdy specjalnej, strzelectwa, wspinaczki wysokogórskiej, survivalu, wielokrotny uczestnik misji zagranicznych. Dowódca plutonu zwiadu i dalekiego rozpoznania sił IFOR 16 batalionu powietrznodesantowego 6 Brygady Desantowo – Szturmowej w Bośni, były dowódca zespołu ochrony Close Protection Team ambasady i ambasadora RP w Afganistanie i Iraku. Był starszym specjalistą do spraw ochrony MSZ. Członek i współzałożyciel Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych IP System. Prowadzi zajęcia na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie z zakresu walki w bliskim kontakcie. Jest członkiem Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK.

shihan Maciej Grubski – twórca systemu Karate Combat, trener karate, karate combat, samoobrony, instruktor sportu i sztuk walki w stowarzyszeniu Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON”, trener strzelectwa, taktyki i technik interwencji, pływania, combat ju-jitsu. Posiada 6 dan Karate, 5 dan Ju-jitsu. Wielokrotny Mistrz Świata i Europy, łącznie zdobył 96 medali wywalczonych w zawodach rangi Mistrzostw Świata, Europy i Polski, Pucharach Świata i Europy w tym: 25 złotych medali zdobytych w Mistrzostwach Polski, 20 złotych medali zdobytych w Mistrzostwach Europy, 7 złotych medali zdobytych w Mistrzostwach Świata. Członek i współzałożyciel Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych IP System. Prowadzi zajęcia na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

mgr prawa Sylwia Ustarbowska (Skonieczka) – współzałożycielka BOR Grupy, Dyrektor Zarządzająca BOR Grupy oraz dyrektor BOR Grupy Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, mgr prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu mediacji na AGH w Krakowie oraz dziennikarskich na WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Jest certyfikowanym mediatorem oraz posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora zarządzającego oraz kierownika regionalnego w firmach z branży prawno – podatkowej. Pracowała w środowisku międzynarodowym, włada językiem angielskim. Posiada doświadczenie w branży prawnej, bankowości, finansach oraz w zarządzaniu firmą, zespołem, w rekrutacji, obsłudze klienta i sprzedaży.

dr n. med. Jarosław Zawiliński– wybitny neurochirurg i otolaryngolog, wykładowca na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Akademii, autor wielu publikacji medycznych, członek Naczelnej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Inni wykładowcy: prawnicy, fizjoterapeuci, doświadczeni instruktorzy i trenerzy różnych form aktywności: strzelectwa, sportu, wspinaczki, survivalu, ratownictwa medycznego i innych. Część z nas to byli funkcjonariusze służb specjalnych, wojska, policji, z doświadczeniem w zagranicznych misjach, czy jako specjaliści MSZ do spraw ochrony. Są wśród nas mistrzowie świata w sztukach walki, czy posiadacze czarnych pasów w sportach walki.

OFERTA

KURSY ZAWODOWE, m.in. :

 • kwalifikowany pracownik ochrony oraz wznowienie kwalifikacji
 • kierownik imprez masowych ( rozszerzenie kursu  kwalifikowanego pracownika ochrony)
 • kwalifikowany członek służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych
 • instruktor strzelectwa ogólnego
 • instruktor sportu (karate, karate combat, sporty walki)
 • instruktor rekreacji ruchowej / samoobrona, taktyka i techniki interwencji, fitness/
 • inne.

INNE :

 • kurs do egzaminu na dopuszczenie pracy z bronią
 • kurs z zakresu bhp/ppoż
 • pierwsza pomoc przedmedyczna

 

KURSY W TRAKCIE REALIZACJI:

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017 ogłasza nabór na kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności: taktyka i techniki interwencji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zakwalifikowany pod pozycją -Pozostali Instruktorzy Rekreacji Ruchowej.

Ukończenie kursu zwiększa możliwości zatrudnienia m.in. w klubach czy związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, innych klubach, zwiększa również szanse kandydatów starających się o pracę w służbach mundurowych, daje możliwość prowadzenia zajęć i szkoleń w zakresie taktyki Interwencji.

Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych. W ramach kursu odbędzie się 5 zjazdów weekendowych po 15 godzin zegarowych każdy, tj. 20 godzin lekcyjnych – sobota 9 godzin zegarowych, niedziela 6 godzin zegarowych.
Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 23-24.09, kolejny 30.09- 1.10. Pozostałe zjazdy do ustalenia z uczestnikami, istnieje możliwość zmian terminów na prośbę Uczestników. Organizator również zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, po wcześniejszym ustaleniu z Uczestnikami.

Zakres kursu:
– 30 godzin lekcyjnych teorii, która obejmuje: metodykę i prowadzenie zajęć sportowych, aspekty z zakresu prawa, obejmujące wybrane zagadnienia z ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o broni i amunicji;
– 70 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych, obejmujących zagadnienia z zakresu:
– technik interwencyjnych, wg autorskich systemów: BG System
Samoobrony oraz systemu KARATE COMBAT;
– kwestie użycia środków przymusu bezpośredniego;
– znajomość zasad bezpieczeństwa i posługiwania się bronią
palną;
– taktyki interwencji i współdziałania w zespołach;
– zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym ( testy) i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, legitymację instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością taktyka i techniki interwencji oraz certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi uczestnictwa:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie co najmniej średnie;
– oświadczenie, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w sportach walki i/ lub w zakresie samoobrony, przynajmniej 3 lata lub posiadany tytuł instruktora w dziedzinie sportu i/lub rekreacji ruchowej.

Cena: 5 zjazdów to koszt 1250 PLN, każdy zjazd to koszt 250 PLN. Zaliczka w wysokości 250 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie.
Dla zainteresowanych wystawiamy faktury, bądź rachunki.
Za dodatkową opłatą wystawiamy certyfikaty w języku angielskim.

Terminy zjazdów:

 • 30.09 – 01 .10/ Kraków

 

KURSY ZAKOŃCZONE:

Terminy zjazdów:

 • 12-14 maja/ Księże Młyny
 • 02-04 czerwca/ Księże Młyny
 • 09-11 czerwca/ Księże Młyny
 • 14-15  lipca/ Księże Młyny
 • 21-23 lipca/ Wądzyń
 • 4-6 sierpnia/ Księże Młyny