Ośrodek Kształcenia

2. Ulotka BOR druk-page-002_najlepsza

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

ul. Polna 36, 99-200 Poddębice

REGON 366 789 573

RSPO 133 195

tel. +48 737 160 424

e-mail: biuro@borgrupa.pl

Dyrektor Placówki: Sylwia Ustarbowska

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017.

Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, legitymację instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością taktyka i techniki interwencji oraz certyfikat ukończenia kursu.

Kadra prowadząca:
instruktor Maciej Ustarbowski – były oficer BOR, główny instruktor w Wydziale Szkoleniowym w zakresie samoobrony i taktyki oraz technik interwencji oraz szkoleniowiec z zakresu taktyki działania. Wielokrotnie odznaczony za misje zagraniczne Gwiazdą Iraku, Gwiazdą Afganistanu, odznaczeniami NATO za misje pokojowe w BOŚNI i AFGANISTANIE, oraz za współpracę na rzecz pokoju w IRAKU. Twórca systemu BG System Samoobrony, współzałożyciel BOR Grupy oraz BOR Grupy Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, instruktor samoobrony, taktyki i technik interwencji, sportów walki, taktyki jazdy specjalnej, strzelectwa, wspinaczki wysokogórskiej, survivalu, wielokrotny uczestnik misji zagranicznych. Dowódca plutonu zwiadu i dalekiego rozpoznania sił IFOR 16 batalionu powietrznodesantowego 6 Brygady Desantowo – Szturmowej w Bośni, były dowódca zespołu ochrony Close Protection Team ambasady i ambasadora RP w Afganistanie i Iraku. Był starszym specjalistą do spraw ochrony MSZ. Członek i współzałożyciel Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych IP System. Prowadzi zajęcia na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie z zakresu walki w bliskim kontakcie. Jest członkiem Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK.

shihan Maciej Grubski – twórca systemu Karate Combat, trener karate, karate combat, samoobrony, instruktor sportu i sztuk walki w stowarzyszeniu Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON”, trener strzelectwa, taktyki i technik interwencji, pływania, combat ju-jitsu. Posiada 6 dan Karate, 5 dan Ju-jitsu. Wielokrotny Mistrz Świata i Europy, łącznie zdobył 96 medali wywalczonych w zawodach rangi Mistrzostw Świata, Europy i Polski, Pucharach Świata i Europy w tym: 25 złotych medali zdobytych w Mistrzostwach Polski, 20 złotych medali zdobytych w Mistrzostwach Europy, 7 złotych medali zdobytych w Mistrzostwach Świata. Członek i współzałożyciel Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych IP System. Prowadzi zajęcia na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

mgr prawa Sylwia Ustarbowska (Skonieczka) – współzałożycielka BOR Grupy, Dyrektor Zarządzająca BOR Grupy oraz dyrektor BOR Grupy Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, mgr prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu mediacji na AGH w Krakowie oraz dziennikarskich na WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Jest certyfikowanym mediatorem oraz posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowisku dyrektora zarządzającego oraz kierownika regionalnego w firmach z branży prawno – podatkowej. Pracowała w środowisku międzynarodowym, włada językiem angielskim. Posiada doświadczenie w branży prawnej, bankowości, finansach oraz w zarządzaniu firmą, zespołem, w rekrutacji, obsłudze klienta i sprzedaży.

dr n. med. Jarosław Zawiliński– wybitny neurochirurg i otolaryngolog, wykładowca na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Krakowskiej Akademii, autor wielu publikacji medycznych, członek Naczelnej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

adwokat Michał Hosowicz – http://prawodlaedukacji.pl/

Piotr Jania – instruktor taktyki i technik interwencji BOR Grupy Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, uczestnik licznych szkoleń organizowanych przez BOR Grupę. Jest pracownikiem ochrony z wieloletnim doświadczeniem, na co dzień zajmuje się ochroną obiektów wojskowych w 3 Regionalnej Bazie Logistycznej. Posiada tytuł kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych oraz ukończony kurs członka służby porządkowej i informacyjnej. Posiada wpis na listę kwalifikowanego pracowników ochrony oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. W latach 2003-2004 służył w 6 Batalionie Dowodzenia- kompania rozpoznawcza. Posiada tytuł skoczka Wojsk Powietrzno-Desantowych. Interesuje się tematyką ochrony osób i mienia. Jest autorem licznych artykułów na blogu wochronie.pl, Blog poświęcony jest branży ochroniarskiej oraz szeroko pojętym kwestiom bezpieczeństwa. Piotr należy do Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Ochrony.

Inni wykładowcy: prawnicy, fizjoterapeuci, doświadczeni instruktorzy i trenerzy różnych form aktywności: strzelectwa, sportu, wspinaczki, survivalu, ratownictwa medycznego i innych. Część z nas to byli funkcjonariusze służb specjalnych, wojska, policji, z doświadczeniem w zagranicznych misjach, czy jako specjaliści MSZ do spraw ochrony. Są wśród nas mistrzowie świata w sztukach walki, czy posiadacze czarnych pasów w sportach walki.

OFERTA

KURSY ZAWODOWE, m.in. :

 • kwalifikowany pracownik ochrony oraz wznowienie kwalifikacji
 • kierownik imprez masowych ( rozszerzenie kursu  kwalifikowanego pracownika ochrony)
 • kwalifikowany członek służby informacyjnej i porządkowej na imprezach masowych
 • instruktor strzelectwa ogólnego
 • instruktor sportu (karate, karate combat, sporty walki)
 • instruktor rekreacji ruchowej / samoobrona, taktyka i techniki interwencji, fitness/
 • inne.

INNE :

 • kurs do egzaminu na dopuszczenie pracy z bronią
 • kurs z zakresu bhp/ppoż
 • pierwsza pomoc przedmedyczna

 

KURSY W TRAKCIE REALIZACJI:

 • Kurs dla członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej na imprezach masowych.

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017, numer REGON 366 789 573 oraz RSPO 133 195,

ogłasza nabór na kurs dla członków SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ, zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne, z późniejszymi zmianami z dnia 17 grudnia 2013 r.

Czym to się różni?

Służba informacyjna – są to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej, w tym spiker zawodów sportowych. Członkowie służby informacyjnej działają na rzecz bezpieczeństwa uczestników imprezy masowej, w szczególności poprzez informowanie ich o przyjętych rozwiązaniach organizacyjnych.

Służba porządkowa – są to osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa, wyznaczone przez organizatora imprezy masowej, wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Członkowie służby porządkowej działają na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej.

Kierownik do spraw bezpieczeństwa – jest to osoba wyznaczona przez organizatora imprezy masowej, reprezentująca go w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej, spełniająca określone wymagania kwalifikacyjne. UWAGA!!! Kwalifikacje na kierownika do spraw bezpieczeństwa uzyskasz w odrębnym kursie, sprawdzaj kiedy będziemy go organizować.

Jakie zatem stawiamy wobec Ciebie wymagania kwalifikacyjne?
-> na członka służby porządkowej:
– ukończone 21 lat
– wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
-> na członka służby informacyjnej:
– brak wymagań.
Członkowie służb porządkowych i informacyjnych są obowiązani posiadać ukończone szkolenie dla służby porządkowej i służby informacyjnej.

Dlaczego warto?

– w krótkim czasie uzyskasz nowe kompetencje zawodowe oraz będziesz przygotowany do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych,
– uzyskane przez Ciebie kompetencje są poszukiwane na rynku pracy, w branży ochrony osób i mienia i dotyczą zarówno kobiet, jak i mężczyzn,
– możesz podjąć zatrudnienie w ochronie imprez masowych, takich jak koncerty, inne imprezy artystyczno -rozrywkowe, imprezy sportowe, w tym mecze piłki nożnej, pikniki, festyny, itd.

Nasz kurs obejmuje obszary tematyczne, wymagane do realizacji podczas kursów doskonalących:

Temat I. Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Zabezpieczenie imprezy masowej.
2. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych.
3. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej.
4. Rodzaje zagrożeń.
5. Odpowiedzialność organizatora imprezy masowej.
6. Odpowiedzialność członka służby informacyjnej i członka służby porządkowej.
Temat II. Misja służb organizatora imprezy masowej – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Obsługa członków imprezy masowej.
2. Misja członków służby porządkowej.
3. Misja członków służby informacyjnej.
4. Reakcja na potrzeby osób uczestniczących w imprezie masowej.
5. Opieka nad niepełnosprawnym uczestnikiem imprezy masowej.
6. Ubiór i wyposażenie.
Temat III. Zagadnienia prawne – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Definicja przestępstwa i wykroczenia.
2. Ogólna charakterystyka okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną.
3. Instytucja obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności.
4. Przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności, wiarygodności dokumentów i mieniu.
5. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej.
6. Wykroczenia przeciwko mieniu i porządkowi publicznemu.
7. Ogólne zasady zabezpieczania materiału dowodowego na potrzeby postępowania procesowego.
Temat IV. Zagadnienia prawne – część II – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Przepisy karne w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. O bezpieczeństwie imprez masowych.
2. Rozpoznawanie symboli zabronionych, które w szczególności nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na płeć.
Temat V. Zasady wykonywania zadań członka służby porządkowej – czas szkolenia: 1 godz.
Zagadnienia:
1. Zasady organizacji i działania służb porządkowych podczas imprez masowych.
2. Uprawnienia członków służby porządkowej.
3. Obowiązki członków służby porządkowej.
Temat VI. Zasady wykonywania zadań członka służby informacyjnej – czas szkolenia: 1 godz.
Zagadnienia:
1. Zasady organizacji i działania służby informacyjnej podczas imprezy masowej.
2. Uprawnienia członków służby informacyjnej.
3. Obowiązki członków służby informacyjnej.
Temat VII. Zadania służb organizatora imprezy masowej – czas szkolenia: 3 godz.
Zagadnienia:
1. Cel zabezpieczenia imprezy masowej.
2. Zasady realizacji zadań członka służby porządkowej i służby informacyjnej w związku z:
1. Kontrolą osób uczestniczących w imprezie masowej,
2. Kontrolą przestrzegania regulaminu imprezy masowej i regulaminu obiektu (terenu),
3. Kontrolą przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie, na którym odbywa się impreza masowa,
4. Ujęciem sprawcy przestępstwa lub wykroczenia,
5. Legitymowaniem, przeglądaniem zawartości bagażu lub odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej,
6. Usunięciem osoby uczestniczącej w imprezie masowej z miejsca przeprowadzania imprezy masowej,
7. Dokumentowaniem podejmowanych czynności.3. Współpraca z policją oraz innymi uprawnionymi podmiotami w trakcie działań służących zapewnieniu porządku podczas imprezy masowej.4. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
Temat VIII. Wybrane elementy z zakresu psychologii i socjologii – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Techniki komunikacyjne.
2. Psychologia tłumu.
3. Przeciwdziałanie zrachowaniom agresywnym.
4. Metody reagowania na konflikty.
5. Zajęcia praktyczne z zakresu zastosowania technik komunikacyjnych w sytuacjach typowych dla imprezy masowej.
Temat IX. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Ochrona przeciwpożarowa imprez masowych.
2. Postępowanie w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia:
3. Rodzaje pożarów,
4. Rodzaje sprzętu gaśniczego,
5. Rodzaje urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
6. Obsługa sprzętu i urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej,
7. Systemy przeciwpożarowe w obiektach,
8. Zasady ewakuacji uczestników imprez masowych z obiektów (stadionów, hal sportowych i innych obiektów umożliwiających przeprowadzenie imprezy masowej).
Temat X. Techniki interwencyjne – czas szkolenia: 1 godz.
Zagadnienia:
1. Techniki przeglądania zawartości bagażu i odzieży osób uczestniczących w imprezie masowej.
Temat XI. Ćwiczenia praktyczne – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Elementy wyposażenia obiektu w zakresie bezpieczeństwa.
2. Odprawa (instruktaż) przed imprezą.
3. Specyfika zapewnienia porządku podczas masowej imprezy sportowej, w tym meczu piłki nożnej.
4. Specyfika zapewniania porządku podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej.
5. Ćwiczenia praktyczne w czasie imprezy masowej.
6. Odprawa (instruktaż) po imprezie.
Temat XII. Zasady udzielania pierwszej pomocy – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Zagadnienia ogólne.
2. Procedura postępowania w sytuacji wypadku.
3. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień, krwawień tętniczych i żylnych, złamań kości, oparzeń, omdleń; opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca, inne wypadki.
4. Praktyczne opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania i pośredniego masażu serca.
Temat XIII. Ewakuacja osób uczestniczących w imprezie masowej – czas szkolenia: 2 godz.
Zagadnienia:
1. Plan awaryjny i plan ewakuacji:
2. Znaczenie planu awaryjnego i planu ewakuacji,
3. System znaków informacyjnych i ewakuacyjnych,
4. Zasady bezpiecznej ewakuacji z obiektów (stadionów, hal sportowych i widowiskowych),
5. Drogi ewakuacyjne,
6. Zachowanie tłumu w sytuacji kryzysowej,
7. Drogi dostępu,
8. Kontrola przepływu tłumu,
9. Zasada aktywnego działania członków służb organizatora imprezy masowej.

Realizacja tematów w ramach szkolenia stacjonarnego w łącznym wymiarze 24 godzin lekcyjnych.

Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym, który składa się z pisemnego testu wiedzy i sprawdzianu umiejętności praktycznych.

Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. Nr 183, poz. 1087). Kwalifikacje, uzyskane pod czas kursu są ważne bezterminowo.

Lokalizacja KRAKÓW.

TERMIN: 15-16.12.2017 r.

Zapisy trwają do 12 grudnia br.

Kurs odbędzie się przy minimum 10 potwierdzonych Uczestnikach (wpłata zaliczki na konto).

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest wysłanie maila z podaniem imienia, nazwiska, nr telefonu oraz potwierdzeniem przelewu na adres: biuro@borgrupa.pl (szczegóły podczas zapisów).

W przypadku, gdy nie uzbiera się wystarczająca liczba Uczestników na daną lokalizację, zastrzegamy sobie możliwość zmiany lokalizacji lub terminu, lub odwołania szkolenia, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.

Cena: 219 PLN
Zaliczka w wysokości 50 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu – szczegółowe informacje podczas zapisów. Zaliczka jest bezzwrotna, jeśli z kursu zrezygnuje Uczestnik po dniu 13.11.2017 r.
Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty.
Dla zainteresowanych wystawiamy faktury, bądź rachunki.

Promocje i zniżki:
Przy zapisie na kurs do dnia 30.11. 2017 r. – cena 199 PLN.
Za przyprowadzenie dwóch uczestników kursu, którzy wezmą udział w kursie – uczestnik otrzymuje 10% zniżki, a przyprowadzeni kursanci 5% zniżki.
Dla grup min. 10 osób – cena negocjowana!!!

Zniżki nie sumują się.
Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

aktualny termin: Kurs dla członków służby porządkowej oraz służby informacyjnej na imprezach masowych.

 • KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ, SPECJALNOŚĆ TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017 ogłasza nabór na kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności: taktyka i techniki interwencji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zakwalifikowany pod pozycją -Pozostali Instruktorzy Rekreacji Ruchowej.

Ukończenie kursu zwiększa możliwości zatrudnienia m.in. w klubach czy związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, innych klubach, zwiększa również szanse kandydatów starających się o pracę w służbach mundurowych, daje możliwość prowadzenia zajęć i szkoleń w zakresie taktyki Interwencji.

Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych. W ramach kursu odbędzie się 5 zjazdów weekendowych po 15 godzin zegarowych każdy, tj. 20 godzin lekcyjnych – sobota 9 godzin zegarowych, niedziela 6 godzin zegarowych.
Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 23-24.09, kolejny 30.09- 1.10. Pozostałe zjazdy do ustalenia z uczestnikami, istnieje możliwość zmian terminów na prośbę Uczestników. Organizator również zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, po wcześniejszym ustaleniu z Uczestnikami.

Zakres kursu:
– 30 godzin lekcyjnych teorii, która obejmuje: metodykę i prowadzenie zajęć sportowych, aspekty z zakresu prawa, obejmujące wybrane zagadnienia z ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o broni i amunicji;
– 70 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych, obejmujących zagadnienia z zakresu:
– technik interwencyjnych, wg autorskich systemów: BG System
Samoobrony oraz systemu KARATE COMBAT;
– kwestie użycia środków przymusu bezpośredniego;
– znajomość zasad bezpieczeństwa i posługiwania się bronią
palną;
– taktyki interwencji i współdziałania w zespołach;
– zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym ( testy) i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, legitymację instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością taktyka i techniki interwencji oraz certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi uczestnictwa:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie co najmniej średnie;
– oświadczenie, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w sportach walki i/ lub w zakresie samoobrony, przynajmniej 3 lata lub posiadany tytuł instruktora w dziedzinie sportu i/lub rekreacji ruchowej.

Cena: 5 zjazdów to koszt 1250 PLN, każdy zjazd to koszt 250 PLN. Zaliczka w wysokości 250 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie.
Dla zainteresowanych wystawiamy faktury, bądź rachunki.
Za dodatkową opłatą wystawiamy certyfikaty w języku angielskim.

aktualny zjazd: KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ, SPECJALNOŚĆ TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI – zakończony.

Terminy zjazdów:

 • 30.09/ 2017/Kraków
 • 08.10/ 2017/Kraków
 • 15.10/ 2017/Kraków
 • 21.10/ 2017/Kraków
 • 08.11/ 2017/Kraków

 

Terminy zjazdów:

 • 12-14 maja/2017/ Księże Młyny
 • 02-04 czerwca/ 2017/Księże Młyny
 • 09-11 czerwca/2017/ Księże Młyny
 • 14-15  lipca/ 2017/Księże Młyny
 • 21-23 lipca/ 2017/Wądzyń
 • 4-6 sierpnia/ 2017/Księże Młyny