Kursy instruktorskie

 • Kurs na instruktora strzelectwa ogólnego.

kurs instrutor strzelectwa

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017 ogłasza nabór na kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności: strzelectwo ogólne.

Ukończenie kursu daje możliwość prowadzenia indywidualnych zajęć strzeleckich, pracy na strzelnicy, czy w stowarzyszeniach paramilitarnych, zwiększa szansę kandydatów starających się o pracę w służbach mundurowych. Osoba taka może prowadzić zajęcia doskonalące w agencjach ochroniarskich, typu SUFO. Jest to również pierwszy krok, aby instruktor strzelectwa mógł prowadzić własną firmę szkoleniową w zakresie strzelectwa.

Przyszli instruktorzy nabędą umiejętności prawidłowego posługiwania się bronią, z dużym naciskiem na zasady bezpieczeństwa w trakcie szkoleń. Kurs instruktorski ma na celu wyedukowanie sympatyków strzelectwa z zasad strzelania.

Uczymy realnego posługiwania się bronią, z dużym naciskiem na bezpieczeństwo, ponadto przekazujemy wiedzę, jak przeprowadzić zajęcia ze strzelania indywidualnego i z grupami.

Kurs prowadzą wybrani specjaliści z kadry BOR Grupy https://borgrupa.pl/kadra-osrodka/, instruktorzy strzelectwa sportowego, w tym z doświadczeniem bojowym.

W ramach kursu odbędzie się 5 zjazdów weekendowych.

Podczas każdego zjazdu prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, w tym na strzelnicy ze strzelania z broni krótkiej oraz długiej.

Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), legitymację instruktora strzelectwa ogólnego oraz certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi uczestnictwa:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie co najmniej średnie;
– oświadczenie, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie strzeleckie. Mile widziane dopuszczenie do pracy z bronią, przynależność do klubu strzeleckiego lub stowarzyszenia kolekcjonerskiego.

Cena: 1699 PLN. Instruktorzy BOR Grupy korzystają ze zniżek.

Zaliczka w wysokości 250 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie.
Cena obejmuje wszystkie koszty związane z kursem, takie jak wejścia na strzelnicę, sprzęt, amunicję, środki ochronne.

Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Konieczne zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424. Kurs odbędzie się przy minimum 7 potwierdzonych Uczestnikach.

Gwarantujemy najwyższą jakość szkolenia i bogaty program kursu.

Serdecznie zapraszamy

Sylwia Ustarbowska
Dyrektor BOR Grupa Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego

Partnerzy:
BOR Grupa
Karate Combat
http://prawodlaedukacji.pl/
https://www.iss-s.com/
http://ipsystem.pl/

 1. Kurs na instruktora strzelectwa ogólnego.– Księże Młyny, zakończony sierpień 2018 r., kolejna edycja lato 2019 r.
 2. Piaseczno, woj. mazowieckie – start grudzień 2018 r., grupa zamknięta, bez naborów.
 3. Kraków – start marzec 2019 r., grupa otwarta, trwają zapisy

 

 • Kurs na instruktora rekreacji ruchowej: samoobrona – zakończony luty 2018 r. Wkrótce nowa edycja!

I_R_S plakat

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017 ogłasza nabór na kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności: SAMOOBRONA, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zakwalifikowany pod pozycją -Pozostali Instruktorzy Rekreacji Ruchowej.

Ukończenie kursu daje możliwość prowadzenia zajęć z zakresu samoobrony np. w szkołach, ośrodkach kształcenia oraz zwiększa możliwości zatrudnienia m.in. w klubach czy związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, innych klubach, zwiększa również szanse kandydatów starających się o pracę w służbach mundurowych.

W ramach kursu odbędą się 4 zjazdy.
Pierwszy zjazd odbędzie się w dniu 02 .02.

Zakres kursu:
* 30 godzin lekcyjnych teorii, która obejmuje tematy:

– Zagadnienia dotyczące rekreacji ruchowej oraz współczesnego wykorzystania tej formy ruchowej;

– Historia i rozwój sztuk walki w Polsce;

– Sylwetki sławnych mistrzów sztuk walki, jako wzorców dla instruktorów samoobrony;

– Metodyka prowadzenia zajęć sportowych, w tym opracowanie konspektów do zajęć sportowych;

– Formy treningów;

– Pierwsza pomoc przedlekarska;

– Aspekty z zakresu prawa dotyczące obrony koniecznej oraz deregulacji zawodu instruktora rekreacji ruchowej.
* 70 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych, obejmujących zagadnienia z zakresu:

– Zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć;

– Rola instruktora;

– Różne formy i sposoby uderzeń;

– Bloki;

– Zróżnicowane formy ataków ;

– Dźwignie;

– Różne formy obrony przed uderzeniami i kopnięciami;

– Obrona przed uduszeniami i obchwytami;

– Wykorzystanie środków podręcznych i ich zastosowanie w samoobronie;

– Metodyka nauczania  technik samoobrony;

– Techniki łączone: obrona i kontratak;

– Wykorzystanie technik samoobrony w sytuacjach zagrożenia osobistego i osób trzecich
Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym ( testy) i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), legitymację instruktora oraz certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi uczestnictwa:
– oświadczenie, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w sportach walki i/ lub w zakresie samoobrony, przynajmniej 2 lata lub posiadany tytuł instruktora w dziedzinie sportu i/lub rekreacji ruchowej.

Cena: 5 zjazdów to koszt 1250 PLN, każdy zjazd to koszt 250 PLN. Zaliczka w wysokości 250 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie.
Wystawiamy faktury.
Za dodatkową opłatą wystawiamy certyfikaty w języku angielskim.

Promocje i zniżki:
Przy zapisie na kurs do dnia 12 stycznia 2018 r. – 5% zniżki.
Przy wpłacie całej pozostałej kwoty w dniu rozpoczęcia kursu – 8% zniżki.
Za przyprowadzenie dwóch uczestników kursu, którzy wezmą udział w kursie – uczestnik otrzymuje 100 PLN zniżki, a przyprowadzeni kursanci bon o wartości 70 PLN do wykorzystania w ramach kursów firmowych lub szkolnych, organizowanych przez BOR Grupę.
Dla osób posiadających tytuł instruktora sportu, z dowolną specjalnością , bądź tytuł instruktora rekreacji ruchowej z dowolną specjalnością, zwolnienie z zajęć teoretycznych, cena kursu wynosi wówczas 999 PLN.
Zniżki nie sumują się. W przypadku spełnienia kilku wymogów jednocześnie- wybiera się najwyższą zniżkę.
Koszty noclegu i wyżywienia oraz dojazdu – Uczestnik ponosi we własnym zakresie.

Zapisy: biuro@borgrupa.pl lub pod numer tel. 737 160 424.
Zapisy trwają do 25 stycznia.

Miejsce: Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, Kraków

KURS INSTRUKTORA SAMOOBRONY

TERMINY ZJAZDÓW:

I zjazd: 02.02.2018/ Kraków

II zjazd: 06.02.2018/ Kraków

III zjazd: 15.02.2018/ Kraków

IV zjazd : 20.02.2018/ Kraków


 

 • Kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność taktyka i techniki interwencji – zakończony w listopadzie 2017 r. Najbliższa edycja: Kraków styczeń 2019 r. Trwają zapisy!

kurs I_R_T

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017 ogłasza nabór na kurs instruktora rekreacji ruchowej o specjalności: taktyka i techniki interwencji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, zakwalifikowany pod pozycją -Pozostali Instruktorzy Rekreacji Ruchowej.

Ukończenie kursu zwiększa możliwości zatrudnienia m.in. w klubach czy związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, innych klubach, zwiększa również szanse kandydatów starających się o pracę w służbach mundurowych, daje możliwość prowadzenia zajęć i szkoleń w zakresie taktyki Interwencji.

Kurs obejmuje 100 godzin lekcyjnych. W ramach kursu odbędzie się 5 zjazdów weekendowych po 15 godzin zegarowych każdy, tj. 20 godzin lekcyjnych – sobota 9 godzin zegarowych, niedziela 6 godzin zegarowych.
Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 23-24.09, kolejny 30.09- 1.10. Pozostałe zjazdy do ustalenia z uczestnikami, istnieje możliwość zmian terminów na prośbę Uczestników. Organizator również zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, po wcześniejszym ustaleniu z Uczestnikami.

Zakres kursu:
– 30 godzin lekcyjnych teorii, która obejmuje: metodykę i prowadzenie zajęć sportowych, aspekty z zakresu prawa, obejmujące wybrane zagadnienia z ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o broni i amunicji;
– 70 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych, obejmujących zagadnienia z zakresu:
– technik interwencyjnych, wg autorskich systemów: BG System
Samoobrony oraz systemu KARATE COMBAT;
– kwestie użycia środków przymusu bezpośredniego;
– znajomość zasad bezpieczeństwa i posługiwania się bronią
palną;
– taktyki interwencji i współdziałania w zespołach;
– zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Kurs zakończy się egzaminem teoretycznym ( testy) i praktycznym.
Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzyma zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632), legitymację instruktora oraz certyfikat ukończenia kursu.

Wymogi uczestnictwa:
– ukończone 18 lat;
– wykształcenie co najmniej średnie;
– oświadczenie, że uczestnik kursu nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
– doświadczenie w sportach walki i/ lub w zakresie samoobrony, przynajmniej 3 lata lub posiadany tytuł instruktora w dziedzinie sportu i/lub rekreacji ruchowej.

Cena: 5 zjazdów to koszt 1250 PLN, każdy zjazd to koszt 250 PLN. Zaliczka w wysokości 250 PLN płatna przed rozpoczęciem kursu. Płatność jednorazowa w dniu kursu pozostałej kwoty. Możliwość rozłożenia pozostałej kwoty na dwie lub trzy raty – ustalane indywidualnie.
Dla zainteresowanych wystawiamy faktury, bądź rachunki.
Za dodatkową opłatą wystawiamy certyfikaty w języku angielskim.

Aktualne terminy:

KURS INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ, SPECJALNOŚĆ TAKTYKA I TECHNIKI INTERWENCJI.

Terminy zjazdów:

 • 30.09/ 2017/Kraków
 • 08.10/ 2017/Kraków
 • 15.10/ 2017/Kraków
 • 21.10/ 2017/Kraków
 • 08.11/ 2017/Kraków

 

 • Kurs instruktora sportu (karate, karate combat, sporty walki) oraz instruktora rekreacji ruchowej (samoobrona)

kurs instruktora sportuAktualne terminy:

Kurs instruktora sportu (karate, karate combat, sportów walki) oraz instruktora rekreacji ruchowej (samoobrona) – zakończony, sierpień 2017 r. Brak aktualnych naborów.

Terminy zjazdów:

 • 12-14 maja/2017/ Księże Młyny
 • 02-04 czerwca/ 2017/Księże Młyny
 • 09-11 czerwca/2017/ Księże Młyny
 • 14-15  lipca/ 2017/Księże Młyny
 • 21-23 lipca/ 2017/Wądzyń
 • 4-6 sierpnia/ 2017/Księże Młyny