Inne kursy

M.in. :

  • kurs do egzaminu na dopuszczenie pracy z bronią
  • kurs z zakresu bhp/ppoż
  • pierwsza pomoc przedmedyczna