Informacje

BOR Grupa Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego©

ul. Polna 36, 99-200 Poddębice

REGON 366 789 573

RSPO 133195, sprawdź tutaj

tel. +48 737 160 424

e-mail: biuro@borgrupa.pl

Dyrektor Placówki: Sylwia Ustarbowska

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Poddębickiego, pod numerem 19/2017.

Każdy Uczestnik kursu po zakończeniu i zdaniu pozytywnie egzaminu teoretycznego i praktycznego, otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, legitymację instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością taktyka i techniki interwencji oraz certyfikat ukończenia kursu.